Bog ima nešto nadnaravno što želi učiniti kroz tvoj život

Moj brate, moja sestro, ne isključuj se iz bitke. Bog ima nešto nadnaravno što želi učiniti kroz tvoj život.

Kralj David poznavao je silu Božju. Znao je da kad Bog progovori i vi krenete u smjeru Njegovog glasa, počnu se događati čuda.

Stvari koje nikakva količina prirodnog ljudskog truda ne može ostvariti iznenada izranjaju i postaju vidljive te su ljudi oko vas ohrabreni.

David je spoznao tu silu onoga dana kad je stajao u dolini i borio se protiv diva. Nijedan čovjek u izraelskoj vojsci nije se usudio boriti i tako je Bog poslao mladog momka koji je mogao čuti njegov glas. On je bio u stanju biti potaknut Gospodnjim vodstvom, za Božju slavu. Suočio se s ljudski nemogućom borbom.

Kada počnemo surađivati s Božjim glasom, Bog preko nas počne činiti nešto što samo on može. Moj brate, moja sestro, ne isključuj se iz bitke. Bog ima nešto nadnaravno što želi učiniti kroz tvoj život.

Vrijeme je za molitvu.

Autor: Carter Conlon

NAJNOVIJE!