Bog je na vašoj strani

Bog je na vašoj strani! Jednostavna priča, ali kako temeljito opisuje Kristovu skrb za Njegov narod na Zemlji. I kako točno! 

Dva škotska dječaka jednog su jutra u šetnji dospjela do stijene koja se uzdizala nad morem. Dok su tako stajali i uživali u prizoru slušajući šum valova koji su u dubini udarali o stijenje, začuli su u daljini zvuk lovačkog roga. Pratio ga je lavež pasa i topot konjskih kopita. To lovci progone lovinu, pomislili su. Bili su u pravu. Iz grmlja je iznenada izjurio jelen, tresući se od strana. Bilo je očito da su baš njega lovili.

Dječaci su promatrali kako je jelen zastao na rubu stijene, kao da se predomišlja da li da skoči u more. Kako su poželjeli da mu pomognu! Kao da je donio kakvu odluku, jelen se hitro okrenuo, pojurio duž stijene i uskoro im nestao s vidika.

Znali su da će se lovci ubrzo pojaviti. “Što ćemo reći ako nas pitaju na koju je stranu jelen otišao?” progovorio je mlađi. “Možemo reći da nemamo pojma.” odgovorio je stariji. “Ali, to bi bila laž.” usprotivio se mlađi “Mi ne želimo lagati.”

U trenutku kad su se lovci pojavili, stariji se dječak sjetio što bi moglo riješiti problem. Lovci su upitali dječake jesu li vidjeli jelena i na koju je stranu krenuo. “Nije pošteno da to nas pitate, mi smo na njegovoj strani!” odgovorili su dječaci.

Jednostavna priča, ali kako temeljito opisuje Kristovu skrb za Njegov narod na Zemlji. I kako točno! On je na našoj strani. Biblija to izražava jasnim riječima: “Jahve je sa mnom, i ja ne strahujem: što mi tko može?” (Psalam 118,6) Istu misao nalazimo i u sljedećem retku, a čitav psalam govori o zaštiti koju imamo u Bogu.

Nije li to utješna pomisao i zoran prikaz onoga što Isus želi učiniti za nas? Psalam rječito govori o Božjoj ljubavi prema nama, o Njegovoj neprekidnoj brizi i o Njegovoj spremnosti da se usprotivi moćnim silama zla kad navaljuju na nas.

Tko bolje ponaje sukob u koji smo uključeni i neprijatelje kojima je cilj da nas unište? Bog je trideset i tri godine živio među ljudima kao čovjek.

Bio je kušan u svemu u čemu smo i mi kušani. “Budući da je sam trpio i bio kušan, može pomoći onima koji stoje u kušnji.” (Hebrejima 2,18) Nisu li to prekrasne riječi: “On može!” Bogu ništa nije nemoguće. On nas “može očuvati od pada i postaviti neporočne i razdragane pred Njegovom slavom”. (Juda 24)

“Siguran sam”, pisao je apostol Pavao, “da On može sačuvati povjereno mi blago do onoga Dana.” (2 Timoteju 1,12) Isus “može zauvijek spasavati one koji po Njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih.” (Hebrejima 7,25) “Prema snazi što silu svoju očituje u nama, (On) može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti.” (Efežanima 3,20) Kakve radosti! Silni Pomoćnik je na našoj strani! Pogledajte kako je Isus stao na stranu bespomoćnih i zbunjenih dok je živio na Zemlji; nije mogao ni jednog trenutka ostati po strani i promatrati da nekoga zlostavljaju ili izrabljuju.

Pogledajte kako je podigao glas kad su lukavi spletkari htjeli kamenovati ženu uhvaćenu u preljubu. On je stao na njenu stranu. “Ni ja te – reče Isus – ne osuđujem. Idi i od sada ne griješi više.” (Ivan 8,11) A tu je bio i onaj mladi čovjek kojega su isključili iz sinagoge zato što je branio Krista pošto mu je On vratio vid. Isus je čuo da su ga izbacili, i potražio ga. (Ivan 9,35) Potrudio se da pruži podršku i utjehu čovjeku koji je ostao sam. Čak su ga se i njegovi roditelji odrekli, piše u izvještaju.

Isus je posebno bio ogorčen kad bi se učinila nepravda djeci. U Evanđelju piše da se razljutio kad su učenici jednom prilikom ukorili skupinu majki koje su Mu dovele svoje mališane da ih blagoslovi. (Marko 10, 13-14) Odmah je stao u obranu majki i djece, usprotivivši se svojim učenicima: “Pustite dječicu k meni” , naredio je, “nemojte im priječiti”. Biblija izvještava da je Isus bio ispunjen sažaljenjem kad bi vidio da netko plače, ili je povrijeđen, ili je u kakvoj nevolji. (Matej 9,36; Marko 9,22 i Luka 7,13) Kad god je neka prigoda zahtijevala da se pomogne, Isus je nešto morao poduzeti.

Prema starozavjetnom proročanstvu, On je došao da navijesti “oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodi potlačene.” (Luka 4,18) Došao je da stane na našu stranu, na stranu ljudskih sinova i kćeri, kad se sve urotilo protiv nas! Zaprepašten, kad je vidio da nitko ne pomaže, rekao je “Dosta, oni su narod moj… I On im posta Spasiteljem… U svojoj ljubavi i samilosti ja sam ih otkupio.” (Izaija 63, 8-9) Tako se Isus uvijek odnosio prema čovjeku – uvijek je stao na našu stranu.

I danas je tako. Isus se nije promijenio – “isti je jučer i danas i zauvijek će biti isti” . (Hebrejima 13,8) On kaže: “Sigurno te neću ostaviti; nipošto te neću zapustiti. Tako s pouzdanjem možemo reći: Gospodin je pomoćnik moj; neću se bojati. Što mi može učiniti čovjek?” (Hebrejima 13, 5-6) Kako je dobro imati Isusa na našoj strani! Čak i onda kad izgleda da je sve protiv nas, nemojmo klonuti.

Nevjerojatne stvari se događaju kad je Bog na našoj strani. Onda se događaju čuda. Bog ima svoje načine da postigne ono što je nemoguće. “Bog će oduzet sužnja junaku, pobjeći će plijen pobjedniku.” (Izaija 49,25) U nekim trenucima Isus nam pomaže pružiti samo moralnu podršku, kao što je to učinio mladom čovjeku kojega su izbacili iz crkve u Jeruzalemu. Ponekad mora odložiti djelovanje i naplatu do svoga dolaska. Zato traži od svoje potlačene djece da budu strpljiva do toga Dana, čak i ako nepravedno trpe i podnose patnje. (1 Petrova 2,18-20) Tako kaže i apostol Jakov. (Jakov 5,1-8)

Bog, pravedni Sudac, na našoj je strani i On će u svoje vrijeme i na svoj način o svemu povesti računa. U međuvremenu On daje snagu i strpljenje da podnosimo. Ako moramo poći i “dolinom sjena smrtnoga” , On je obećao da će nas pratiti. (Psalam 23,4) Na našoj je strani. On kaže: “Kad preko vode prelaziš, s tobom sam; ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće.” (Izaija 43,2)

Bog nas ljubi “vječnom ljubavlju” . (Jeremija 31,3) Od te ljubavi ništa nas ne može razdvojiti. Božje dijete ima sigurnost koja premašuje sve što najmoćniji ljudi mogu garantirati. To je sigurnost spoznaje da imamo moćnog Pomoćnika koji nam je naklonjen. Apostol Pavao pita: “Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas?” (Rimljanima 8,31) Mogu li nam “nevolja… tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao ili mač” (Rimljanima 8,35) uskratiti ovu sigurnost? Nikada, kaže apostol u tekstu koji predstavlja najveću pohvalu Kristovoj moći i posredničkoj sili, zabilježenu u Svetom pismu: “Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.” (Rimljanima 8,38-39)

Kakav divan Bog, kakav Spasitelj! On je na našoj strani! Ne bismo li se i mi trebali pobrinuti da budemo na Njegovoj strani?

PROČITAJTE JOŠ: