Što Bog kaže da sam ja?

Što Bog kaže da sam ja?

Jeste li si ikad postavili pitanje: što Bog kaže da sam ja? Ako smo Njegova djeca, onda imamo predivne blagoslove u Njemu.

Kad nas netko pita tko smo, razumljivo je reći što radimo. To je prirodno, kao i disanje. Bez obzira sviđa li nam se to što radimo ili ne, to ne može biti ono što nas definira. Ako jest, naš će identitet biti izgubljen, jer će se naši poslovi i uloge mijenjati tijekom našeg života. A s pogrešno postavljenim identitetom, živimo život s malo zadovoljstva i uvijek težimo prihvaćanju.

Ako smo Kristovi sljedbenici, naš identitet dolazi od onoga što Bog kaže da jesmo, a ne od onoga što drugi kažu da jesmo. Ipak, svaki dan vjerujemo u stvari o sebi koje nisu istinite. Te se neistine ne podudaraju s istinom o nama prema Bibliji.

Jedan od razloga zašto ste možda živjeli s porazom, malodušnošću ili niskim samopoštovanjem jest taj što se niste potpuno vidjeli Božjim očima. Vidjeli ste se samo kroz ogledalo svoje prošlosti; što su drugi govorili o vama, vlastitim iskustvima ili lažima koje vam je vrag šapnuo i vi ste povjerovali. Sada je vrijeme da se pogledate kroz ogledalo Božje Riječi.

VIDI OVO: Što znači biti dijete Božje?

Što Bog kaže da sam ja?

Ja sam dijete Božje.
A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime. (Ivan 1, 12)

Ja sam grana prave loze.
“Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.” (Ivan 15, 5)

Ja sam Isusov prijatelj.
“Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.” (Ivan 15, 15)

Opravdan sam i otkupljen.
. . . opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. (Rimljanima 3, 24)

Moje staro “ja” je raspeto s Kristom i više nisam rob grijeha.
Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. (Rimljanima 6, 6)

Bog me neće osuditi.
Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu! (Rimljanima 8, 1)

Oslobođen sam zakona grijeha i smrti.
Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti. (Rimljanima 8, 2)

Više nisam rob, već dijete i baštinik.
Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. (Galaćanima 4, 7)

Kao dijete Božje, ja sam baštinik vječnog života.
A kad smo djeca, i baštinici smo: baštinici, a subaštinici Kristovi, jer ako s njim trpimo, da se s njim i proslavim. (Rimljanima 8, 17)

Krist me prihvatio.
Prihvaćajte jedni druge kao što je Krist prihvatio vas na slavu Božju.(Rimljanima 15, 7)

Pozvan sam da budem svet.
Crkvi Božjoj u Korintu – posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. (1. Korinćanima 1, 2)

U Kristu Isusu imam mudrost, pravednost, posvećenje i otkupljenje.
Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje. (1. Korinćanima 1, 30)

Moje tijelo je hram Duha Svetoga koji prebiva u meni.
Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. (1. Korinćanima 3,16; 6, 19)

Predao sam se Gospodinu i s njim sam jedan duh.
A tko prione uz Gospodina, jedan je duh. (1. Korinćanima 6, 17)

Ja sam novo stvorenje u Kristu.
Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! (2. Korinćanima 5, 17)

VIDI OVO: Što znači biti ponovno rođen?

Postao sam Božja pravednost u Kristu.
Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. (2. Korinćanima 5, 21)

Ujedinio sam se sa svima koji su u Kristu Isusu.
Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu! (Galaćanima 3, 28)

Oslobođen sam u Kristu.
Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! (Galaćanima 5, 1)

Blagoslovljen sam svakim duhovnim blagoslovom na nebesima.
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. (Efežanima 1, 3)

Izabran sam, svet i besprijekoran pred Bogom.
Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim. (Efežanima 1, 4)

Otkupljen sam i oprošteno mi je milošću Kristovom.
U kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. (Efežanima 1, 7)

Zapečaćen sam Duhom Svetim.
U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine – evanđelje spasenja svoga – u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim. (Efežanima 1, 13)

Sjedim na nebesima s Kristom.
… te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu. (Efežanima 2, 6)

Ja sam Božje djelo stvoren radi dobrih djela.
Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. (Efežanima 2, 10)

Kristova me krv približila Bogu.
Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu – po Krvi Kristovoj. (Efežanima 2, 13)

Član sam Kristova tijela i sudionik Njegovog obećanja.
… pogani su sunasljednici i suučesnici tijela i sudionici obećanja u Kristu Isusu kroz evanđelje. (Efežanima 3, 6)

Prije sam bio tama, a sada sam svjetlost u Gospodinu.
Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite. (Efežanima 5, 8)

Ja sam nebeski građanin.
Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista. (Filipljanima 3, 20)

VIDI OVO: Tko ima život vječni? Isus je vrlo jasan!

Bog se brine za moje potrebe.
A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu. (Filipljanima 4, 19)

Moj život je skriven s Kristom u Bogu.
Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! (Kološanima 3, 3)

Izabran sam od Boga, svet sam i voljen.
Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost. (Kološanima 3, 12)