Bog treba biti na prvom mjestu u našem životu

Što želite od života? Možda je još teže pitanje: „Što to troši vašu energiju, vrijeme, misli i novac?” Kao kršćani mi živimo u dva svijeta – zemaljskom i nebeskom.

No, budući da je ovaj zemaljski svijet sve što možemo vidjeti, jako je lako nakloniti mu se i početi više živjeti u njemu nego u duhovnoj sferi u koju nas je uveo Isus Krist.

Jednog dana ćemo svi mi biti pred Kristom koji će procijeniti naša djela (2. Korinćanima 5,10). No to ne znači da je naša vječna sigurnost na kocki – Isus je platio kaznu za naše grijehe i zbog toga smo svi mi stanovnici raja. No, možemo izgubiti određene nagrade ovisno o tome kako se ponašamo tijekom našeg zemaljskog života.

Umjesto da čekamo, počnimo obraćati pozornost na to kako sada živimo. Moramo se zaštiti od toga da sve ulažemo u sadašnji život, a da ništa ne ostavimo za budući.

VIDI OVO: 3 načina kako pomoći kršćaninu koji živi u grijehu

Kada smo zaslijepljeni svojim porivima i osobnim zadovoljstvima, onda je jako lako početi olako shvaćati duhovni život. Tada se Bog čini jako udaljenim, imamo sve manju želju dnevno čitati Bibliju, a molitva je rezervirana samo za trenutke kada nam je potrebna pomoć.

Pismo nas upozorava da se brinemo za svoj duhovni život – Bog treba biti na prvom mjestu u našem životu i mora biti centar naše pažnje.

Usmjeravanje srca prema malim stvarima ovoga svijeta nam oduzima nebeska dobra te nas sprječava da uživamo duhovne blagoslove koji su odmah dostupni onima koji su u Kristu.

Autor: Charles F. Stanley; Prijevod: Ida U.; Izvor: Intouch.org