Kako je Bog nadahnuo apostole i proroke na pisanje Biblije?

Kako je Bog uspio upotrijebiti slaba i nesavršena stvorenja, ljude, poput apostola i proroka da napišu biblijski Stari i Novi zavjet?

Božji Duh

Kako je Bog uspio upotrijebiti slaba i nesavršena stvorenja, ljude, poput apostola i proroka da napišu Stari i Novi zavjet? Za početak, osoba ne može spoznati Boga ili Božje stvari osim po Duhu Božjem. Te stvari zapisane u Bibliji zapisao je sam Bog, i naravno, samo Duh Sveti može razumjeti što je Duh Sveti napisao. Zato bez Duha Svetoga ne možemo razumjeti Božje stvari, posebno Sveto pismo! Ako sam ti napisao pismo, tko će ti bolje pomoći da ti objasnim to pismo nakon što ga pročitaš od mene! Božji Duh može otvoriti Božju Riječ. Bez Duha Božjega slijepi ne mogu vidjeti, a gluhi ne mogu čuti i biti spašeni.

Pavao je napisao: „Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati. Da nas ne prevari sotona, jer znamo, što on misli.“ (1. Korinćanima 2, 14; 2. Korinćanima 2, 11)  To je sasvim jasno, zar ne? Pavao kaže da je “sve Sveto pismo nadahnuto od Boga”, ali točniji prijevod je da je svo Pismo “Bogom nadahnuto” (2 Timoteju 3,16-17). Mogu biti nadahnuto nešto učiniti, ali mogu pogriješiti. Kada Bog “udahne” svoje nadahnuće u nekoga da nešto napiše, kao što je učinio s apostolima i prorocima, Božji Duh je bio taj koji im je govorio što da napišu!

Tko je to napisao?

Da vas pitam nešto. Tko je napisao ovaj članak? Jesam li to bio ja ili program za obradu teksta? Oba su korištena u procesu, ali može li program za obradu teksta učiniti bilo što, a da moj um ne govori prstima što da radim? Ne! Računalo se ne može ni samo upaliti, ali sam “udahnuo život” ovom članku o onome što sam smatrao važnim. Program za obradu teksta bio je samo sredstvo koje sam koristio za postizanje tog cilja. Ja sam, a ne program za obradu teksta, napisao ovaj članak, a na isti je način Božji Duh napisao Bibliju, a ne ljudi. Bog je doista koristio svete Božje ljude kao sredstvo za to, ali oni nisu dodali svoja uvjerenja ili mišljenja. Nosio ih je Duh Sveti. Sveto pismo koje danas imamo nisu misli i ideje ovih ljudi, već Boga. To je posebno “znajući ovo prije svega, da nijedno proročanstvo Svetog pisma ne dolazi iz nečijeg vlastitog tumačenja”. (2 .Petrova 1,20) Ista je stvar s mojim prstima. Moji su prsti obavili posao u pisanju ovoga, ali nisu došli na ideju! Da mi um ne radi kroz prste, to bi bilo brbljanje, tako da moji prsti nisu bili inspirirani da ovo napišem ništa više nego što je moj program za obradu teksta to napisao sam. To sam bio ja, premda sigurno manjkav, za razliku od Božje Riječi koja je bez grješke. Glavna stvar u vezi s korištenjem Duha Svetoga ovih ljudi u pisanju, očuvanju i kanoniziranju 66 knjiga Biblije jest da ju je On napisao; ne ljudi.

Djelovanje Duha Svetoga

Vjerujem da nikakva seminarska obuka ili biblijski stupnjevi, nikakve Biblije za proučavanje, nikakve biblijske konkordancije, nikakva meditacija, niti propovijedi koje se čak broje u tisućama ne mogu nam prosvijetliti Riječ Božju bez Duha Svetoga. Jasno i jednostavno, prosvjetljenje Duha Svetoga je ono što otvara Riječ Božju našim umovima kako bi mogla curiti u naša srca. A ima li boljeg načina da počnete čitati Bibliju ili proučavati Bibliju nego biti na koljenima i moliti Božjeg Duha da vam pomogne razumjeti Sveto pismo. Molite se za Autora Svetog pisma da vam pomogne razumjeti što je napisao. Prije nego uopće počnem čitati Bibliju, moram nastojati zamoliti Duha Svetoga, mog Učitelja, da otvori oči mog srca kako bih s pravom razabrao i razumio što mi Bog Riječ govori. Ništa duhovno ne može se razabrati “rukom tijela” ili jednostavnim, ljudskim rasuđivanjem ili logikom. Jedini način na koji se Isus objavljuje grešniku je Božji Duh, iako je Bogu drago koristiti ljudske agente kao sredstvo za dijeljenje evanđelja, ali mi možemo dijeliti samo Krista; samo Duh može otkriti Krista!

Bogom-nadahnuto

Kad govorim, doslovno izdišem. Zapravo, ne možete govoriti a da ne izdahnete. Isto vrijedi i za Boga koji govori, pa kako bi biblijski tumač mogao bolje prepoznati i angažirati prosvjetljujuće djelo Duha Svetoga? Jednostavno se molite da nam Bog Duh Sveti pomogne u našim ograničenim umovima da rasvijetlimo ono što nam Bog zapravo govori u Svetom pismu. Zamolite Duha da nam “izdahne”, kako bismo mogli pretočiti ove “dahove” u riječi koje se mogu razumjeti. A kada dođe do razumijevanja Svetog pisma, možemo tražiti primjenu za njih u svom životu. Pokojni dr. Harry Ironside jednom je rekao da “stavi kolačiće na donju policu”, što znači da biblijski učitelji nikada ne bi trebali biti iznad razumijevanja prosječnog čitatelja. Srećom, glavne stvari su uvijek obične stvari.

Stvoreno značenje

Kada čitamo Bibliju, moramo zapamtiti da čitatelj nije stvorio značenje u tekstu. Ne možemo reći: “Ovo je ono što mi to znači.” Ne, to znači samo jedno i znači ono što kaže. Tekst uvijek ima jedno značenje, ali može postojati više implikacija i primjena, ali tekst različitim ljudima ne može značiti različite stvari. Duh Sveti je imao jedno na umu; ne jedna stvar za jednu osobu i nešto drugačija za drugu. Tako ne djeluje Duh Sveti niti Riječ Božja. Ako Sveto pismo jednoj osobi znači jedno, a drugoj nešto, netko nije u pravu ili oboje možda nisu u pravu. I još gore, to ga čini više kao subjektivna istina; a subjektivna istina podložna je zabludi, a ne objektivnoj istini. Samo Isus je Istina (Ivan 14,6).

Propisujuće nasuprot opisnom

Postoje razlike između propisujućeg i opisujućeg pisma. Jednom sam imao čovjeka koji je bio prilično zloban govoreći mi da kršim Šabat štovanjem nedjelje. Pokazao je na Izlazak 31,13 koji kaže: „Subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem.“ To je istina, ali za koga!? Njegovo tumačenje je važno, ali je izvučeno iz konteksta i nije propisano ili namijenjeno vjernicima danas, stoga koji je stih izostavio iz stiha kojeg je citirao? Izostavio je dio koji u potpunosti mijenja značenje. Najvažniji dio ovih stihova koje je izostavio bio je iz drugog dijela Izlaska 31,13 koji kaže: „Trebaš reći narodu Izraela.“

Biblija je napisana za nas, ali nije sva Biblija napisana nama. Ja nisam Izraelac. Ova zapovijed mi nije dana da se pokoravam (Galaćanima 2, 3), iako nam je zapovjeđeno da se okupljamo zajedno u bogoslužju (Hebrejima 10,24-25), ali Bog je ovu zapovijed dao “narodu Izraela”, a ne ne-židovskim narodima oko njih.

Najvažniji je kontekst

Kada sam pokušao ukazati na ostale stihove i pročitati ih u odgovarajućem kontekstu, Izlazak 31,17 kaže: „Neka je ona znak, zauvijek, između mene i Izraelaca. Ta Jahve je za šest dana sazdao nebo i zemlju, a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo.“ Osim ako čovjek nije bio Židov, ovo se nije odnosilo na njega! Bog je rekao da je to znak “između mene, Boga i Izraelaca”, a ne kršćana ili novozavjetne Crkve. Poistovjećeni smo s Kristom (Rimljanima 6; Matej 28,18-20), a ne sa subotom. Čak i uz točan prijevod, značenje se i dalje može “pogrešno pročitati” ili “pogrešno protumačiti”, kao kod obrezivanja stihova, kao što je to učinio moj prijatelj. On ga je izvukao iz konteksta koji je stvorio izgovor, a izvlačenjem teksta iz konteksta možemo stvoriti izgovor i to lažan.

Zaključak

Zamolite Duha Božjega da vam pomogne s Riječju Božjom i bolje ćete upoznati Sina Božjega. I imajte na umu da kada dijelite Krista, potrebna je Božja osoba koja dijeli Riječ Božju i Božji Duh da bi rodila Božje dijete, sve na slavu Božju. Jeste li spašeni? Jeste li se pokajali i povjerovali u evanđelje (Marko 1,15)? Ako ne, učinite to danas (2. Korinćanima 6,2). Sutra će možda biti prekasno (Hebrejima 9,27).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!