Bog nagrađuje one koji ga traže

”Henok je hodio s Bogom. Živio je tristo godina… “Henok je hodio s Bogom, po tom iščeznu; Bog ga uze.” (Post 5, 22, 24).

Premda je Henok pripadao Šetovoj lozi, iskusio je zajedništvo s Bogom kakvo je bilo nepoznato drugima iz njegova rodoslovlja. Živio je u doba kada su ljudi činili mnoga bezbožna djela. Morao je gledati kako sve manje ljudi oko njega ima strahopoštovanja prema Bogu; bilo je sve manje onih koji zazivaju Božje ime za pomoć ili s kojima bi mogao imati zajedništvo. Njegovi suvremenici otišli su tako daleko da su hulili Boga. Svijet je vrtoglavom brzinom tonuo u dubine nemorala, odakle nema povratka, i jedini odgovor kao posljedica toga moglo je biti uništenje svega stvorenoga. Henok je morao prorokovati protiv njih i u tom je vremenu dobio Božje upute o nadolazećem sudu i kazni  što mu je sasvim promjenilo život. O tome čitamo u Judinoj poslanici. Ovima je upravio proroštvo Henok, sedmi patrijarh poslije Adama kad veli:”Pazite! Dolazi Gospodin sa svojim svetim Desettisućama da sudi svima i da kazni sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela koja bezbožno počiniše i za sve uvredljive riječi koje oni, bezbožni grešnici izgovoriše protiv njega!” (Juda 14-15).

VIDI OVO: Tko je bio Henok, čovjek kojega je Bog uzeo?

Henok je u takvom svijetu živio tristo godina vjeran Bogu. No, iako se nalazio u takvom bezbožnom okruženju, Biblija kaže da je ”hodio s Bogom”. Nitko mu nije mogao oteti činjenicu da je bio ugodan Bogu. Poslanica Hebrejima 11,5 spominje Henoka kao čovjeka vjere koji je primio svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Ono je proizašlo iz njegova hodanja s Bogom.

Unaprijed je znao (imao uvid) da će Gospodin doći s mnoštvom svojih svetih da sudi bezbožnicima. Iskustva koja je imao u vezi s Bogom mogla bi se usporediti s onim što je Izaija rekao kada je vidio Gospodina kako sjedi na visokom i uzvišenom prijestolju. Povikao je: ”Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja, Jahvu nad vojskama!” (Iz 6,5)

Božji je nadolazeći sud nad bezbožnicima je tako utjecao na Henoka da se odlučio na hodanje s Bogom. Za nagradu ga je Bog prenio u nebo tako da ”nije vidio smrti.” Poslanica Hebrejima 11,6 kaže da Bog nagrađuje one koji ga traže. Kako vidimo, Henok je bio nagrađen.

VIDI OVO: Zašto je Bog uzeo Henoka i Iliju na nebo bez da su umrli?

Njegov život tipičan je za ljude koji hodaju s Bogom. Ljudi vjere:

  1. pouzdaju se u Boga u svim okolnostima,
  2. imaju jasan i ispravan stav prema Bogu, njegovoj svetosti i sudu nad grijesima,
  3. žive u zajedništvu s Bogom te otvoreno govore bezbožnicima o Božjem sudu.

Međutim, to je moguće samo onda kada imamo prisan odnos s Gospodinom i živimo odvojeno od svakog grijeha.

Osvrnemo li se na križ i sami ćemo vrlo brzo shvatiti da Bog mrzi grijeh. Iz riječi Božje znamo da će On suditi svako bezboštvo. Jesmo li poput Henoka ljudi vjere koji smo shvatili tko i što je za nas Bog? Svjedoči li naš život da smo se oduprli svakoj bezbožnosti, grijehu i pokvarenosti? Jesmo li mi oni koji revno traže Boga i žive u zajedništvu s njim?

Kako li je samo Henokov život veličanstven primjer za nas!

Objavljeno uz dopuštenje uredništva časopisa ”Izvori”