Bog ne stvara ništa bez svrhe: Zašto te je Bog stvorio?

Bog nikada ne stvara ništa bez svrhe, pa koja je Božja svrha za nas? Zašto te je Bog stvorio?

Božja slava

Jedna jasna svrha Božjeg stvaranja ljudi jest da proslave Boga. Bog traži slavu za sebe, no što znači riječ „slava“? Riječ „slava“ dobivamo iz hebrejskog korijena riječi kavod, koja doslovno znači „teško“. Znam da je dio razloga za koji smo stvoreni proslaviti Boga, ali čak i kreacija to čini.

Psalmist je napisao: „Nebesa kazuju slavu Božju, i svod nebeski naviješta djelo ruku njegovih“ (Psalam 19,1). Riječ „nebo“ znači nebeski svod ili svemir; sunce, mjesec, zvijezde… Čitav svemir i samo promatranje prekrasnog zalaska sunca pokazuje Božju slavu i Božju ruku u stvaranju!

Kad je Bog oslobodio Izrael od egipatskog ropstva, rekao je: „Tako ću otvrdnuti srce faraonu te će poći u potjeru za njima; i proslavit ću se nad faraonom i nad svom vojskom njegovom, kako bi spoznali Egipćani da sam ja GOSPOD.’ I oni tako učiniše“ (Izlazak 14,4). Svaka živa osoba koja je vidjela ili bila blizu Božje slave odmah bi pala na lice poput Petra, Jakova i Ivana prilikom Isusovog preobraženja (Matej 17,1-8).

VIDI OVO: Koji je smisao života?

Drevni Izrael vidio je da „slava Gospodnja navrh gore bijaše očima sinova Izraelovih izgledom nalik ognju što proždire“ (Izlazak 24,17). Ljudi su se toliko bojali zbog Božje velike slave da su ustrajali da Mojsije govori s Bogom za njih; drhtali su od straha kad god se Gospodinova slava očitovala. Čak i priznanje grijeha daje slavu Bogu kao u slučaju Akana koji je ukrao neke vrijednosti nakon što je Izrael uništio Aj (Jošua 7,19).

Traženje slave

Bog je svemoćan (svemoguć), sveznajući (zna sve) i sveprisutan (posvuda), ali Bog je već proslavljen, pa zašto onda traži još slave za sebe i traži slavu od nas? Isus je rekao Samarijanki na bunaru da Bog traži one koji će ga štovati u duhu i istini (Ivan 4,24), jer štovanje Boga daje mu slavu. Bog je izvorno pozvao Izrael da bude svjetlo narodima i da će njihovim blagoslovom biti svjedoci za Boga i proslaviti ga. Bog je govorio po proroku Izaiji i rekao Izraelu: „Ti si moj sluga, Izraele, u kojemu ću se proslaviti“ (Izaija 49,3).

Kada se Gospodin Isus Krist vrati, „proslavit će se u svetima svojim i prodičiti se u svima koji vjeruju — jer se povjerovalo svjedočanstvu našemu među vama“ (2. Solunjanima 1,10). Isus je molio prije Kalvarije: „I sve moje tvoje je, i tvoje moje; i ja sam proslavljen u njima“ (Ivan 17,10). Čak i sam plod koji donosimo prebivanjem u Kristu ima za cilj proslaviti Boga. Isus je rekao: „U ovome se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo ploda; tako ćete biti moji učenici“ (Ivan 15,8). Budući da je Isus toliko želio donijeti slavu Ocu, i mi trebamo tražiti da se proslavi i Otac i Sin. To je jedan razlog zašto nas je Bog stvorio.

Sve primljene zasluge

Kada čitamo Bibliju koja kaže da je Bog ljubomorni Bog, možda nećemo shvatiti što to doista znači. Kada govorimo o ljubomori, obično mislimo na nesigurnosti u nekom odnosu, ali Bog nije takav. Razmislite o ovom primjeru: ako ste oženjeni i počnete lutati i flertovati s onima suprotnog spola, tada će vaš partner biti ljubomoran… I ne krivim ih. Stoga, ako počnemo stavljati druge ljude ili stvari poput posla, novca, sporta, Interneta ili bilo čega drugoga ispred Boga, On će biti ljubomoran. Ne ljubomoran na ljudski način, već žalostan kada počnemo stavljati nešto drugo ispred Njega.

VIDI OVO: PRONALAŽENJE BOGA NA KRAJU SAMIH SEBE: Postoji svrha za svaku patnju u našem životu

Još nešto što možemo učiniti, a to je da oduzmemo Bogu slavu, i to je loše. To činimo kad primamo zasluge za ono što je Bog učinio. On grmi s neba: „Ja sam GOSPOD, to je moje ime; i slavu svoju drugomu ne dajem niti hvalu svoju kumirima“ (Izaija 42,8). Kad su neki Korinćani počeli precjenjivati vlastitu vrijednost, Pavao je upitao: „Jer tko tebe čini drukčijim? Što li imaš što nisi primio? A ako si i primio, što se hvastaš kao da nisi primio?“ (1. Korinćanima 4,7)?

Kad god nam netko čestita za veliko postignuće, prisjetimo se Psalma 115,1 koji kaže: „Ne nama, GOSPODE, ne nama, već svojemu imenu slavu daj; zbog milosrđa svojega, zbog istine svoje!“ Davanje slave Bogu u svim okolnostima je dobro i ispravno jer sve ionako dolazi od Njega.

U vašem tijelu                            

Jedan od najvažnijih načina na koje možete proslaviti Boga je vaš život i kako postupate prema vašem tijelu i prema drugima. Apostol Pavao pita: „Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludnice? Nipošto!“ (1. Korinćanima 6,15)! Podsjeća ih da „tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo? Jer bit će, kaže, dvoje jedno tijelo“ (1. Korinćanima 6,16), i to sigurno neće proslaviti Boga. Zapravo, upravo suprotno. Pavao kaže da nismo svoji; „jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga svojim tijelom i svojim duhom, koji su Božji“ (1. Korinćanima 6,20).

Zaključak

Bog želi bliski, osobni odnos s nama, a to započinje kada se pouzdamo u Krista. Vjerujem da smo stvoreni da proslavimo Boga, baš kao i svemir, ali veću slavu možemo donijeti Bogu nego što mogu sunce, mjesec i zvijezde.

VIDI OVO: Za sve vas koji mislite da vaš život nema smisla

Možemo živjeti u poslušnosti Božjoj Riječi i tako mu donijeti slavu. Možemo donositi pobožni plod ako ostajemo u Kristu i tako slaviti Boga. Možemo postići cilj ili postići nešto i to treba proslaviti Boga (ne nas). Možemo živjeti živote bez seksualnog nemorala i tako slaviti Boga.

Isus je uvijek želio da Bog prima slavu, a kad je izveo još jedno čudo, „mnoštvo se, vidjevši to, začudi i stade slaviti Boga koji takvu vlast dade ljudima“ (Matej 9,8). Isus je uvijek činio Očevu volju i uvijek donosio slavu Bogu. Neka i mi činimo isto.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

NAJNOVIJE!