Iza svakog poziva postoji potreba za čovjekom koji je pozvan.

Sa svakim pozivom dolazi priprema i darovi koji ljude čine uspješnima u njihovoj službi. Bog nikada ne šalje čovjeka da nešto čini, a da mu ne da snagu za to.

Ako ste doista pozvani od Boga i jednoga se dana nađete u pustinji bez kruha, On će se pobrinuti da vam stigne mana s neba da utaži vašu glad. Nađete li se u pustinji bez vode, on će pustiti vodu iz stijene ako ste tamo u središtu njegove volje.

VIDI OVO: Bog ima poseban poziv za vaš život

Ali ako ste uobraženi i nađete se u određenim teškoćama izvan njegove volje, onda će vas vjerojatno pustiti da gladujete i žeđate neko vrijeme kako bi potvrdio da je poslušnost neophodna.

Autor: Charles S. Price