Je li Bog Bog osvete ili Bog ljubavi?

Bog je Bog osvete, ali nije osvetnik. Postoje razlike u ovome. Biti osvetnik znači osvećivati se zbog osobnih prijestupa nekoga (osvetimo se nekome jer nas je netko povrijedio). Osobna osveta obično je okrutna, prljava i daleko nadilazi originalan prijestup. Božja osveta je povezana s pravednošću, pravdom i čašću. 

Bog ljubavi 

Bog je Bog ljubavi. On voli svako ljudsko biće i poziva nas na poslušnost Njemu jer Bog zna da je to put prema savršenoj sreći, zadovoljstvu i ispunjenju. 

Bog je pravedan 

Bog je stvorio pravila, zakone i granice kojih se ljudska bića trebaju pridržavati, jer su ona dobra, ispravna i logična za čovjeka koji živi u skladu s drugima i sa samim Bogom. 

VIDI OVO: „Nemojte se osvećivati, već to ostavite Božjoj srdžbi.“ Što to znači za vas?

Božja pravda 

Bog nam kaže u Bibliji da će svatko tko bude neposlušan Njegovim zakonima i granicama biti subjekt kažnjavanja, bez iznimke. Tužno, svatko u svijetu krši Božja pravila i zbog toga je subjekt Božjeg pravednog suda. 

Božja osveta

Kao što piše iznad, postoje dvije vrste osvete. Božja osveta usmjerena je protiv svakoga tko griješi protiv Njega, tko krši Njegova prava i tko je neposlušan Bogu. U Ponovljenom zakonu 32, 35, Bog svom narodu kaže: „Osveta je moja, ja ću je izvršiti“. Dalje u ovome stihu, Bog objašnjava da će kazniti sve one koji čine pogrešno. 

Kao kršćani i ljudi koji vjeruju u Boga, uviđamo da nas često povređuju, zlostavljaju, progone i protiv nas griješe drugi ljudi. Bog želi da shvatimo kako On zna i vidi sve što je učinjeno protiv nas te da će djelovati za nas kako bi kaznio one koji su nam učinili zlo. Mi ne smijemo preuzimati pravdu u svoje ruke.

VIDI OVO: Zašto se ne smijemo osvećivati osobi koja nam je nanijela zlo?

To bi bila osobna osveta i obično ljudi se osobno osvećuju u ljutosti i neće stati sve dok ne osjete zadovoljstvo i odsustvo ljutnje. Osobna osveta lako može izmaknuti kontroli; samo trebamo gledati ili čitati vijesti i vidjeti kako ljudi reagiraju u ljutnji kada im je naneseno zlo. 

Sažetak 

Kao što će djeca biti disciplinirana ili kažnjena od strane svojih roditelja kada učine nešto za što znaju da je pogrešno, državljani svake države mogu očekivati kaznu ukoliko prekrše zakon te države; to je pravedno i ispravno. 

Bog nam mnoštvo puta govori u Njegovoj Riječi, Bibliji, da će kazniti one koji griješe protiv Njega. To je pravedan i pravičan Bog, koji čini ono što je ispravno. 

VIDI OVO: BOG ĆE PORAVNATI NAŠE RAČUNE: Zašto se nikada ne biste trebali osvećivati osobi koja vam je nanijela zlo?

Bog jest Bog ljubavi; On nagrađuje one koji Ga slijede i slušaju. Bog je isto tako Bog osvete, ali ne osobne osvete. Bog će primjereno kazniti one koji su sagriješili protiv Njega ili koji su Mu bili neposlušni.  

Autorica: Eunice Burden; Izvor: Biblword.net