8 načina kako moliti za ljubavni život

Kako moliti za ljubavni život? U ovom tekstu donosimo nekoliko izvrsnih savjeta da u molitvi predate stvari Onome koji sve može promijeniti.

Za sve one koji imaju ljubavni život s partnerom ili partnericom, kao i za one koji ga nemaju, evo nekoliko načina da smišljeno, u molitvi, predate te stvari Onome koji može dosta učiniti po tom pitanju:

Molite…

Da vam Bog da vezu (Matej 7,7). Riječ Božja nas izaziva da u molitvi Bogu iznesemo naše potrebe. Koja je vaša najdublja potreba i želja kada je veza u pitanju? Dajte Mu do znanja.

Da vam podari strpljenje dok čekate pravu osobu (Izaija 40,31). Nije jednostavno čekati na Boga, ali u vremenima čekanja, zamolite Boga da vas promijeni, nahrani, te vas ispuni Duhom kako bi bili spremni u poduzimanju sljedećeg koraka kada dođe pravo vrijeme.

Da izbaci sve nezdrave stvari iz vašeg života (Jeremija 33,8). Neke terete i grijehe možemo prepoznati, a neke ne. Dok čekate, zamolite Boga da vam otkrije sve negativnosti u vama, te ih iscijeli.

VIDI OVO: Molitva za brak: 9 jednostavnih molitvi koje možete moliti za svoj brak

Da vam oblikuje srce za kvalitetne interakcije s drugima (Kološanima 3,12-14). Bitnije je naučiti kako voljeti, nego težiti tome da budemo voljeni.

Da donese icjeljenje u vašu prošlost kako bi bili slobodni prigrliti sadašnjost (Filipljanima 3,13-14). Pozvani smo ići naprijed te zaboravljati sve ono što je iza nas. Nekad je lako zaglaviti se u prošlosti te paralizirano pokušavati živjeti u sadašnjosti. Bez obzira na stvari koje su vas mučile u prošlosti, zamolite Boga da očisti vaše srce od prošlosti kako slobodno živjeli u sadašnjosti.

Da zaštiti vaš svijet emocija te vam da mudrosti za postavljanje zdravih ograničenja (Izreke 4,23). Bog želi biti dio našeg emotivnog života na isti način kao i onog duhovnog.  On želi imati interakciju s našim umom, tijelom i dušom. Dajte mu priliku tako što ćete mu otvoriti vaš emotivni život.

VIDI OVO: Molitva za ljubav: Kako se trebamo moliti za ljubav?

Da vam otvori oči za radost uživanja u seksu na Njegov način (Hebrejima 13,4). Nemojmo se boriti s Njegovim planom, već Ga zamolimo da nam otkrije Svoje srce, osobito u području seksualnosti, kako bi bili slobodni vjerovati Mu bez ogorčenosti i kajanja.

Da Bog zauvijek bude fokus vašeg života (Psalam 37,4). Na kraju dana, bez obzira kako na to gledamo, ne postoji dar koji je veći od samog Darovatelja. Molimo se da On bude naša najveća težnja,  jer takva perspektiva ima moć da sve promijeni i izvede na dobro.