Ima li Bog plan za tvoj život
Foto: Stocksnap.io

Da, Bog ima plan za tvoj život. Unutar kršćanske teologije govori se o drugačijim aspektima Božje volje. U osnovi, Božja volja može biti naredbena i dopuštajuća. Ne želim se previše uplitati u teološke rasprave o drugačijim aspektima volje jer tako i tako odgovoriti na ovo pitanje možemo i bez toga.

Kako god, mi moramo znati da Bog ima plan za naš život. Vidite, prema Ef 1,11: „..po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje..“ Ovo znači da je vaš život razrađen prema odluci Božje volje. Ovo postaje malo ‘škakljivo’ kad se sjetimo svih grešnih stvari koje činimo. Je li i to Božji plan? Uđimo samo malo u teologiju da odgovorimo na ovo.

Za opažajuću Božju volju je rečeno da je to Njegova volja za čovječanstvo. Na primjer, On nam je rekao da ne smijemo lagati ili krasti. (Izl 20, 1-17). Jasno je i direktno rečeno. Ipak, svojom tolerantnom voljom, On nam dopušta da činimo te stvari koje su suprotne onome što nam je rekao u svojoj opažajućoj volji. On nam želi dopustiti da griješimo, iako je Njegova volja da ne griješimo.

Je li to zbunjujuće? Ne bi trebalo biti.

Pa, ima li Bog plan za vaš život? Da, ima, i taj plan uključuje vaše buntovništvo protiv Njega. Bog nije iznenađen vašim grijehom, ali je zasigurno sposoban izvršavati svoju volju u vašem životu čak i onda kada vi ne činite ono što On želi.

Ponekad se ljudi pitaju ima li Bog određenu volju za njih kada je, primjerice, riječ o tome s kim će se vjenčati, kakav će posao imati ili gdje će živjeti. Odgovoriti na ovakvo pitanje nije lako jer Bog želi da svoju ovisnost o Njegovom vodstvu potvrđujemo molitvenim životom te da donosimo odluke temeljene na onome što nam otkriva u Svetom Pismu. Molimo se, tražimo od Boga da nam pokaže smjer, zatim odaberimo jedan i krenimo, nadajući se da je taj smjer Božja volja.

Pa, ima li Bog plan za vaš život? Ima. U Svetom Pismu je otkriveno da On želi da Njemu donosite slavu (Iz 43,7), da ne griješite (Dj 17,30) i da vjerujete u Isusa (Iv 3,16) kako biste bili spašeni od propasti. Što se tiče potpunog, savršenog plana za vaš život, što se više predajete Bogu, kao što kaže i Sveto Pismo, to ćete se savršenije uklopiti u Njegov sveti plan za vaš život.

Autor: Matt Slick; Prijevod: Suzana Z.; Izvor: CARM.org