Bog i danas pred vas stavlja ovaj izbor: Koji ćete put odabrati?

„Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje ti danas dajem – ako ih poslušaš ljubeći Jahvu, Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš” (Ponovljeni zakon 30,15-16).

Mnogo ljudi ima krivo shvaćanje o Bogu. Oni znaju da je Bog isplanirao njihovo postojanje te da ima svrhu za njihove živote. No oni imaju pogrešnu ideju da je svaki detalj života unaprijed isplaniran. Oni misle da nemaju izbora.

Zapravo, Biblija nas uči potpuno suprotno. Da, Bog ima plan i svrhu za vaš život, ali ona nije automatska. Možete ju propustiti.

VIDI OVO: Ima li Bog dvije volje? Božji izbor nasuprot Božjoj želji da se svi spase

To je zato što vas Bog neće siliti da uživate plan koji ima za vas. On vam daje izbor da prihvatite ili odbijete Njegovo spasenje. On vam daje izbor da poslušate ili ne poslušate Njegove upute. On vam daje izbor da pratite ili ignorirate svrhu za koju ste stvoreni. Jako mnogo ljudi propusti svrhu svojih života zbog loših izbora.

Biblija iznova govori da vas Bog neće siliti da djelujete po Njegovoj volji.

Kada je Mojsije vodio Židove iz Egipta u pustinju nakon 400 godina ropstva, rekao im je o zemlji meda i mlijeka – zemlji velikih i mnogih blagoslova – koju im je Bog obećao. Bilo bi to jako drugačije od svih tih godina ropstva.

No prije nego su pošli u Obećanu zemlju, Bog je, preko Mojsija, ljudima rekao istu stvar koju kaže vama: „Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje ti danas dajem – ako ih poslušaš ljubeći Jahvu, Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš” (Ponovljeni zakon 30,15-16).

VIDI OVO: Kako možemo primiti spasenje od Boga?

Bog im je davao izbor. Bog je htio da njegov narod uživa u bogatstvima Obećane zemlje. No On ih nije tjerao da to prihvate. Izbor je bio njihov.

Ovo je slika spasenja – slika izlaska iz ropstva grijehu u slobodu u Kristu. Kako bi uživali u životu u Obećanoj zemlji, Izraelci su morali odabrati poslušati Boga. I vi, isto tako, morate izabrati hoćete li prihvatiti Božje spasenje i dobre stvari koje je za vas isplanirao.

Bog vas je mogao učiniti lutkom, ali nije. On vam daje mogućnost izbora. Ako loše odaberete, izbor je vaša najveća kletva. Ako mudro izaberete, onda je izbor vaš najveći blagoslov. Danas vam Bog daje izbor između života – spasenja i Njegovog puta – ili smrti. Koji ćete put odabrati?

Autor: Rick Warren; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Pastorrick.com