Kako Bog spaja muža i ženu? Kada On spoji dvije osobe, nemoguće je da ih bilo tko razdvoji. Ni đavao, ni demoni, ni cijeli svijet.

Farizeji su jednom prišli Isusu da Ga kušaju, čitamo u Mateju 19, i pitali su Ga (stih 3): „Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?“ Isusov odgovor je bio: „Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih“.

Kasnije je dodao: „i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.“ Ono što želim da ovdje primijetimo je da iako je pod Starim zavjetom Mojsije dozvolio razvod, kao što su farizeji naglasili u Mateju 19,7, to je bila samo privremena odredba.

Isus je rekao da se trebamo vratiti na početak ako želimo poznati koja je Božja savršena volja. Tako kaže u 4. stihu „od početka“. Dakle, ako želimo razumjeti koja je Božja volja za čovjeka i ženu, moramo se vratiti u Knjigu Postanka 2. Otuda je Isus citirao ovdje u petom stihu: „Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo“.

Dakle, On kaže da nema govora o razvodu. Nažalost, čak i među kršćanima koji bi trebali biti svjetlo svijeta, mnogi brakovi nisu sretni! Oni nisu razvedeni u smislu da žive u odvojenim kućama, ali postoji razvod u duhu. Iako nisu fizički razvedeni, razvedeni su u duhu.

Dvoje trebaju postati jedno

Možete dvadeset godina boraviti u istoj kući, a ipak živjeti kao dvoje usamljena individualca i tada ne ispunjavate Božju svrhu za vaš brak, zato što je Božji cilj za brak da dvoje postanu jedno. To je Božji plan – dvoje trebaju postati jedno. I mi trebamo vidjeti zašto dvoje ne postaju jedno.

Ako se vratimo na početak, u Knjizi Postanka 2 čitamo da nije bio Adam taj koji je prišao Bogu i rekao: „Gospode, osjećam se usamljen. Možeš li mi, molim te, dati ženu?“ Zar nije zanimljivo da je Bog taj koji je rekao (stih 18) kada je pogledao čovjeka: „Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.“

E sada, zašto Bog nije stvorio Adama i Evu spontano u isto vrijeme? On je to vrlo lako mogao učiniti. Zapisano je da je od praha zemlje stvorio Adama. Isto tako je mogao stvoriti i Evu i udahnuti im oboje dah života, tako da bi, čim im se otvore oči, vidjeli jedan drugoga.

Zašto je On prvo stvorio Adama posebno, a kasnije ga uspavao i od njegovog rebra stvorio ženu? Postoji razlog! Postoji nešto duhovno što je Bog pokušavao reći Adamu i Evi, što je tajna kako dvoje mogu postati jedno. I što je to bilo?

Kada je Bog stvorio Adama i kada su se njegove oči otvorile, on je iznenada dobio život. Tko je bila prva osoba koju je on vidio? Znate odgovor, Bog! On je sreo Boga, pričao je sa Bogom. Nije imao ženu! Tada su bili samo on i Bog. Mnogo kasnije je dobio ženu.

Dakle, što je Bog time pokušavao naučiti Adama? Pokušavao ga je naučiti jednu jednostavnu lekciju: „Ja uvijek moram biti prvi u tvom životu. Prije nego što vidiš ženu, moraš vidjeti mene! Mene moraš više vrednovati nego ženu!“ Zato je Bog stvorio Adama posebno i zato je imao zajednicu sa njim prije nego što je žena uopće postojala.

Bog uvijek mora biti prvi, svaki dan!

Što ćemo iz ovoga naučiti? Kroz cijeli svoj život, iako si u braku 50 ili 75 godina, Bog uvijek mora biti prvi, svaki dan! Mnogi ljudi počinju prvo sa svojim ženama, ako su međusobno zaljubljeni. U nekim slučajevima, roditelji su prvi. Ali, dozvolite mi da prijeđem na to kasnije.

Dopustite mi sada da govorim o stvaranju Eve. Bog je pustio san na Adama. U 21. stihu piše da je Bog pustio tvrd san tako da se Adam čak nije mogao probuditi, i Bog je uzeo jedno njegovo rebro (Post 2,21), popunio ga mesom i stvorio ženu od tog rebra. E sada, kada je Bog stvorio ženu od tog rebra, kada je udahnuo Evi dah životni i kada su se njene oči otvorile, koga je ona prvo vidjela? Ne Adama! Ona nije ni znala da Adam postoji.

Eva je mislila da je ona jedino stvoreno ljudsko biće. Nije znala ništa o Adamu. Njene oči su se otvorile i ona je vidjela Boga. Isto kao kada je Adam bio stvoren. Adam je spavao tamo negdje u vrtu. On nije znao ništa o njenom postojanju, kao što ni ona nije znala ništa o njegovom postojanju. Ona je srela Boga i Bog je bio prva osoba sa kojom je ona razgovarala. Tek mnogo kasnije Bog je nju doveo pred Adama.

Dakle, što je Bog pokušavao naučiti Evu? Istu lekciju koju je pokušavao naučiti Adama: „Ja moram biti prvi u tvom životu. Prvo moraš imati zajednicu sa mnom, prije zajednice sa mužem.“

Bog spaja
Foto: Freeimages.com

Božji plan za odličan brak

Razumiješ li sada Božji plan za odličan brak? Adam je trebao imati zajednicu sa Bogom prije nego što bi imao zajednicu sa Evom. Eva je trebala imati zajednicu sa Bogom prije nego što bi imala zajednicu sa Adamom. To je sve tu zapisano. Od početka! Bog je tako namjeravao i kada je sâm Bog između muža i žene, i kada svaka osoba u braku, svaki partner, traži da stavi Boga na prvo mjesto u svom osobnom životu, da li znate što će se desiti? Oni će biti spojeni!

Bog ima najveću silu spajanja u svemiru! Kada On spoji dvije osobe, nemoguće je da ih bilo tko razdvoji. Ni đavao, ni demoni, ni cijeli svijet. Niti okolnosti, niti siromaštvo, pa čak ni smrt – kada Bog spoji dvije osobe. A, ako Bog nije tu da spoji dvije osobe, tada su ljudi spojeni drugim silama, a te druge sile nisu toliko jake.

Ne znam da li ste vidjeli reklamu za ljepilo “Fevicol“. Vidio sam reklamnu sliku na jednoj toj bočici koje prodaju. Kada su dvije stvari slijepljene, sa obje strane stoji po jedan slon koji pokušava da ih odvoji i ne uspijeva.

Kada Bog združi muža i ženu, to je još snažnije od ovog primjera. Nijedan slon ih ne može razdvojiti, nijedan demon ih ne može razdvojiti, nijedno ljudsko biće ih ne može razdvojiti. Ali, oni moraju imati Boga u sredini! Bog je jače ljepilo od „Fevicola“ ili bilo kojeg super ljepila. Kada je Bog između muža i žene, On će vas spojiti na takav način da vas nitko neće razdvojiti, ali morate biti jako oprezni da se između svakoga od vas, između muža i žene, ili žene i muža, ne pojavi ništa drugo osim Boga.

Koja je sila spajanja u mnogim brakovima?

Koja je sila spajanja u mnogim brakovima? Kod mladih ljudi to je često dobar izgled. Dečko voli djevojku zato što je lijepa, ali dobar izgled nije dovoljno jak da održi brak pedeset godina. Pogledajte sve te brakove gdje se mladići žene sa djevojkama samo zbog njihove ljepote – poslije tri mjeseca oni se svađaju. Ljepota ne može održati brak. E sada, mi nismo protiv ljepote, pokušaj svim sredstvima naći lijepu osobu, ali to nije glavni faktor. Ljepota nikada neće održati brak.

Zbog čega mnoge djevojke odabiraju mladiće? Zbog dobrog posla, dobre familije, mnogo novca. Mislite li da će to sačuvati brak? Nikada! Neki mladići žene djevojke zbog velikog miraza. To nikada neće sačuvati brak. To je nemoguće. Način na koji je Bog to uradio u početku jeste način na koji on i sada održava brak – kada je Gospodin prvi i kada svaka osoba ima odnos sa Bogom koji je veći od njihovog međusobnog odnosa. Drugim riječima, ako si ti muž, ne smiješ tražiti da budeš prvi u osjećajima svoje žene. Gospodin mora biti prvi u njenim osjećajima! Ako si žena, Gospodin mora biti prvi u osjećajima tvog muža! Ti moraš biti druga. I oni koji Gospodina stavljaju na prvo mjesto i hodaju u svjetlu, Biblija kaže u 1 Iv 1,7 „Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima“ i tada su dvije osobe spojene.

E sada, koje su to stvari koje se mogu naći između muža i žene? Mogu biti roditelji. Kaže u Post 2,24 da čovjek treba ostaviti svog oca i majku i da prione svojoj ženi. Samo tada mogu biti jedno tijelo! Primijetite kako tu kaže da prvo trebaš ostaviti nešto i onda možeš prionuti. Ako pokušaš prionuti bez ostavljanja, nikada nećete postati jedno. Zar nije zadivljujuće da je to jedina zapovijed koja nam je data prije nego što je na svijet došao grijeh? „Ostavi svog oca i majku.“

Želim upitati vas koji ste u braku, jeste li ostavili svog oca i majku? Ne mislim fizički. Svim sredstvima ih pazite i brinite se za njih dok ne umru. Trebamo to raditi. Trebamo poštovati svoje roditelje, ali nemojte dozvoliti da oni budu središte vašeg bračnog života. Morate ih ostaviti emocionalno. Oni su vas odgajali toliko mnogo godina i to je dobro, ali sada kada ste vi u braku, trebate ih ostaviti.

I pošto mnogo muževa nije ostavilo tu emocionalnu privrženost za svoje roditelje, postoji zbrka u njihovom braku. Mnogo žena nije ostavilo tu emocionalnu privrženost za svoje roditelje i zato nisu ujedinjene sa svojim muževima. To je tragedija! Gospodin nije prvi, a roditelji su između i kontroliraju njihov život.

Ponekad to može biti i posao. Možda je posao ono što ti je jako važno u životu, ali, sve osim Boga…to može biti novac i možeš biti okupiran raznim stvarima, možda su tvoja djeca došla između tebe i tvog supružnika. To se često dešava u Indiji, ali to nikada ne bi trebalo biti.

Koji je odgovor za sretan brak? Evo pravog odgovora: stavi Gospodina na prvo mjesto! U svakoj situaciji hodaj u svjetlu! Prosudi sebe i naći ćeš tu spojivu silu između sebe i svog bračnog partnera koju nitko neće uništiti!

Autor: Zac Poonen

PROČITAJTE JOŠ: