Bog vas je stvorio iz više razloga

Jeste li se ikada pitali zašto vas je Bog stvorio? Bog vas je stvorio iz više razloga. U nastavku slijede nekoliko od njih. 

Proslavljanje Boga

Vjerujem da je najveća svrha zbog koje nas je Bog stvorio kako bismo Mu dali slavu ili kako bismo Ga proslavljali. Kako to činimo? To možemo činiti tako što ćemo živjeti posvećene živote, time što ćemo voljeti i moliti za naše neprijatelje i tako što ćemo širiti evanđelje Isusa Krista.

Gospodin kaže: „Sve, koji se zovu mojim imenom, koje sam na slavu svoju stvorio, sazdao, načinio“! (Izaija 43, 7) Bog je stvorio mene i stvorio je vas kako bismo Mu dali slavu, stoga trebamo, poput Psalmista reći: „Ne nama, o Jahve, ne nama, već svom imenu slavu daj zbog ljubavi i vjernosti svoje“. (Psalam 115, 1)

Samo Bog bi trebao primati naše zahvalnice dok Ga proslavljamo: „Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima“. (Izaija 42, 8) 

Nema prostora za hvalisanje

S obzirom na to da smo sve što imamo dobili od Boga, to nam ne ostavlja nikakav prostor za hvalisanje i ponos. Apostol Pavao postavio je retoričko pitanje: „Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio“? (1. Korinćanima 4, 7)

Jesmo li ovo shvatili? Ne možemo se hvaliti onime što imamo, jer sve to dolazi od Boga. Iz tog razloga u crkvama ”pjevamo slavi Njegova imena, slavimo Ga slavom dostojnom”. (Psalam 66, 2) Stoga ”dajmo svi slavu Gospodinu i slavimo Ga”. (Izaija 42, 12) Bog kaže: „Svoju slavu neću dati drugome“. (Izaija 48, 11)

Biti zahvalan znači činiti ono za što smo stvoreni, stoga ”trebamo zahvaljivati u svim okolnostima, jer to je volja Boga, po Isusu Kristu za nas”. (1. Solunjanima 5, 18) 

Tražiti izgubljene

Kada je Gospodin Isus Krist zazvao Savla na putu prema Damasku i kasnije njegovo ime promijenio u Pavao, Isus je rekao Pavlu: „Nego ustani, na noge se jer zato ti se ukazah da te postavim za poslužitelja i svjedoka onoga što si vidio i što ću ti pokazati“. (Djela 26, 16) Jasno je da Pavao nije bio pozvan kako bi bio pastor jednoj crkvi, nego ga je Bog pozvao da izgradi Isusovu Crkvu.

Pavao kasnije kaže: „Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu. Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje“. (Kološanima 1, 28-29) Primijetite kako je Pavao poslan svima, dok kaže: „Kojoj ja postadoh sluga po odredbi Božjoj, koja mi je dana za vas, da ispunim riječ Božju“. (Kološanima 1, 25)

To je bila Pavlova svrha i to je naša svrha; proklamirati Krista i kao što to Pavao kaže, to uključuje puno posla ”unutar nas samih”. Bog nas je pozvao kako bi nas koristio i kako bi druge doveo do vjere u Krista. To možemo činiti dok „hvalimo Jahvu, zazivamo Njegovo ime i činimo da Njegova djela budu poznata među ljudima“. (Izaija 12, 4) 

Za dobra djela

Bog nas nije spasio kako bismo gubili vrijeme. Pozvao nas je da budemo Njegove ruke i noge. (Matej 25, 35-36) Nismo spašeni po djelima; spasio nas je Bog kako bismo činili Božja djela: „Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo“. (Efežanima 2, 10)

Bog je ta djela isplanirao prije nego što smo stvoreni, dobra djela koja trebamo činiti, no o nama ovisi hoćemo li ”hodati u njima”. Bog nas neće prisiljavati na činjenje dobrih djela, jer na to ne bismo niti trebali biti prisiljavani. Trebali bismo imati snažnu želju da postanemo Njegovi sluge; da idemo ondje gdje Bog ide i da činimo ono što od nas Bog traži u svojoj Riječi. 

Za posvećeni život

Božja volja nije nekakav misterij kojeg trebate otkriti za vaš život, koji je skriven u Bibliji. U stvari, Njegova je volja jasno vidljiva. Biblija je kristalno jasna o onome što je Božja volja za naše živote.

Biblija nam govori: „Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje – da se uzdržavate od bludnosti“. (1. Solunjanima 4, 3) Naravno, to znači da je Božja volja da izbjegavamo svaku vrstu seksualnog nemorala. To nije teško, je li tako? Božja volja za naše živote jest da živimo svetim i čistim životima, što znači bez preljuba i seksa izvan braka. Ako naše misli nisu usredotočene u Božju Riječ i ako su umjesto toga okrenute prema svijetu, nećemo biti preobražavani i naši se umovi neće svakodnevno obnavljati.

Obaveza je za nas ono što piše u Rimljanima 12, 2: „Ne prilagođavajte se ovomu svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno“. Preobraženi um može puno lakše raspoznati ono što je Božja volja, a iz Biblije znamo da je Božja volja da se suzdržavamo od seksualnog nemorala i da budemo preobraženi Božjom Riječju. 

Zaključak

Još jedna stvar u vezi otkrivanja Božje volje, koja dolazi o apostola Petra. On je napisao: „Doista, ovo je Božja volja: da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnika“. (1. Petrova 2, 15) Ne možemo samo sjediti i pustiti nekome da u crkvi naučava herezu. Božja je volja da tomu stanemo na kraj.

Isto tako, pravednim življenjem posramit ćemo one koji nas lažno optužuju i bez obzira na ono što nam se dogodi, ”Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani”. (Rimljanima 8, 28)

Zasigurno, želimo da se Božja volja ostvari ”kako na nebu tako i na zemlji”, zar ne? (Matej 6, 10) Ako želimo, onda je to ono za što bismo se trebali moliti dok Bogu dajemo svu slavu; neka Njemu pripadne sva slava, sada i zauvijek, amen. 

Autor: Jack Wellman; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ: