Božja volja za život
Foto: Freepik.com

Božja volja za život je tema mnoštva napisanih knjiga i propovijedi. Možemo pretpostaviti kako je Božja volja zagubljena ili zakopana, kao da Bog stvarno ne želi da je upoznamo pa je skriva od nas.

To je kao da je Bog kozmički uskršnji zec koji krije jaja možda govoreći: ‘Sve si bliže, toplije’, te se ponekad spotaknemo na njih, no nikad ne znamo jesmo li ih pronašli ili ne.

Neki misle kako se Božja volja otkriva kroz dramatična iskustva ili iznenadna otkrivenja. Glas koji kaže: ‘Odi na put u Mexico ovog ljeta.’ ili ‘Pitaj Cathy da idete u šetnju.’

Neki misle kako je Božja volja takva da je se treba bojati. ‘Mrzim paukove i vlagu što znači da će me Bog poslati u neku ekvatorsku džunglu u Južnoj Americi.’

Neki misle kako Božja volja nije ništa drugo, već neke prilike. ‘Nudio mi se posao tamo, što znači da je to Božja volja’ Ili ‘pozvao me van, to mora biti Božja volja’ Ili ‘banka je potvrdila moju zamolbu za kredit pa to mora biti Božja volja.’

Tiče li se Božja volja više osobnih sitnica, uključujući školu, posao, s kime izaći, gdje živjeti itd.? Ili je riječ o nečemu drugome?

VIDI OVO: 3 stvari koje pogrešno shvaćamo u vezi Božje volje

Božja volja za moj život
Foto: Pixabay

Što je Božja volja za naš život?

Božja volja za naš život je da budemo spašeni. (2 Pt 3,9; 1 Tim 2,3-4)

Jednom kad smo spašeni, Bog ima daljnju volju za naš život. Postoje određene stvari koje želi da činimo i ne činimo (Ef 2,9-10). Božja volja odnosi se na stvari koje trebamo činiti, a ne samo da nešto znamo, vjerujemo ili priznajemo.

Jer nas Bog voli, Njegova volja za nas je ono što je u okviru naših interesa. Gdje Bog želi da budemo, najbolje je mjesto gdje bi trebali biti, jedino sigurno mjesto. Ono što je za slavu Božju je također i za naše dobro (Mt 16,26; 25,21; Lk 2,10; Iv 16,7; 1 Kor 7,35; Ef 6,8). Ako Bog želi tebe u ekvatorskoj džungli, ne bi bio sretan nigdje drugdje!

Bog želi da poznajemo Njegovu volju. On nije okrutan. Zato što nas voli daje nam svoju Riječ, Prometnu kartu, te ne moramo tumarati u tami. (1 Kor 2,9-10; Ps 119,105)

Božja volja je da budemo spolno čisti (1 Sol 4,3-7). Odnosi se na to da izbjegavamo kušnje (1 Kor 6,18) te da zaštitimo naša tijela od nečistoće, čuvajući i naš um čistim (Mt 15,19-20; 5,28; Izr 4,23; Ps 119,37; Fil 4,8).

Bog kaže da su oni koji ne poznaju Njegovu volju nemudri pa je Božja volja da budemo ispunjeni i kontrolirani Svetim Duhom (Ef 5,17-18). (Jakov 1,5 kaže kako nemamo mudrosti jer je ne tražimo – molitva je ključna prilikom traženja i življenja prema Božjoj volji). Kad smo kontrolirani Duhom, pokazujemo to na određene načine. Nećemo činiti djela grešne naravi (Gal 5,19-21), nego ćemo proizvoditi plodove Duha (Gal 5,22-23). Sudjelovat ćemo u slavljenju Gospodina, učeći jedni druge, dajući Bogu hvalu i služeći drugima (Ef 5,17-33).

Božja volja je da živimo u podložnosti Njegovom autoritetu, kako bi drugi mogli primjetiti našu voljnost da se ponizimo kao sluge (1 Pet 2,13-15). To također znači da na Boga gledamo kao na najviši autoritet u smislu poslušnosti Njemu ispred poslušnosti ljudima (Dj 4,18-20).

Ponekad je Božja volja da prođemo kroz teška razdoblja, čak i kroz trpljenje, kako bi Njegova svrha bila ispunjena u nama i kroz nas. (1 Pet 3,17; 4,19).

Biblija je Božja otkrivena volja. Ako želite živjeti u Njegovoj volji, tada ‘Neka riječ Kristova obilno stanuje u vama’ (Kološanima 3,16). Ispunite srce i um Riječju Božjom, pouzdajte se u Njegovu snagu kako bi mu mogli biti poslušni, priznajte i pokajte se kada ste neposlušni i padnete. Ako to činite, živjet ćete u Božjoj volji!

VIDI OVO: Je li Božja volja i moja volja?

Sažetak: Božja volja za život nije toliko vezana za sitnice koje činimo, već za karakter, tko mi jesmo. Nije samo u velikim odlukama, već u dnevnim, malim odlukama koje nas zajedno izgrađuju u ono što Bog želi (ima volju) da budemo. Bog brine o malim stvarima pa Njegova volja može uključivati sitnice, ali one su sekundarne. Primarno je da izaberemo slijediti Njegovu jasnu uputu u duhovnim i moralnim arenama. Tada sve sitnice dolaze na svoje mjesto.

‘Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca!’ (Ps 37,4). Augustin je rekao: ‘Ljubi Boga i čini ono što Ga raduje.’ Jer ako uistinu volite Boga, želite činiti ono što Ga raduje.

Autor: Randy Alcorn

VIDI I OVO: