Biblija nam govori da Bog poznaje ljude bolje nego se oni sami poznaju. On ne treba čekati obavijest optuživača, đavla.

Rekao je: “… znadoh da ćeš se iznevjeriti, i da te od utrobe majčine zovu otpadnikom. Radi imena svoga odgađah svoj gnjev, radi časti svoje susprezah se da te ne uništim. Gle, pročistio sam te poput srebra, iskušao te u talioniku nevolje. Sebe radi činih tako, sebe radi” (Iz 48,8b-11a).

4 Calvinova pravila za molitvu: Nemojte moliti za blagoslove a da ne očekujete da ćete ih dobiti...

Bog se zanima za svakoga od nas i radi sebe samog on će nas podići. On nas neće blagosloviti radi nas samih, on će nas blagosloviti radi Isusa i radi svoga vlastitog imena!

Ako mislite da na svijetu postoji netko tako dobar da bi Bog mogao učiniti nešto radi njega, ne poznajete grijeh, i ako mislite da postoji nešto što Bog neće učiniti za vas radi sebe i svog imena, ne poznajete Boga!

Ako ste doživjeli pad, zapamtite da u vezi s tim niste odgovorni čovjeku. Vi stojite odgovorni pred svojim nebeskim Ocem i Isusom Kristom, koji je Bogu s desne. Ohrabrimo se tim dobrim vijestima!

Autor: A. W. Tozer