Bog žali ljude
Foto: Pixabay

Kršćanin gleda gore; njegova vizija je gore.

Ne bismo se smjeli osvrtati i – ako su u providnosti Božjoj ljudi bili upotrebljavani od Boga da vrate Crkvi stvari koje je izgubila – ne bismo smjeli biti zadovoljni odmarajući se na njihovim lovorikama i ne bismo smjeli odbiti napredovati dalje od njihova učenja te proširi granice našega šatora, nego u Duhu Božjem ići prema naprijed i prema gore.

Da je Wesley odbio propovijedati svoju nauku o svetosti jer je nije navješćivao Luther, nikada ne bismo uživali u evanđelju koje nam je dano u ovo vrijeme u kojem mi živimo. Mi ne gledamo natrag na crkvene vođe, na tradicije i dogme koje su možda bile u njihovo vrijeme.

S pomazanjem Duha i vodstvom Riječi trebamo ići naprijed do savršenstva iskorištavajući svaku priliku te čekajući iskreno i vjerno pred Gospodinom dok punina sile ne uđe u vaše i moje srce.

Bog žali Crkvu koja niječe svjetlo nakon što ga je vidjela. Bog žali ljude koji se okreću kad su jednom stavili ruku na plug. Kad prihvatite takvo učenje, kad predstavite svoje tijelo kao živu žrtvu na oltaru potpunog posvećenja, to će vas nešto stajati i, bojim se, to je cijena koja tolike otjera natrag.

Moj brate, moja sestro, preklinjem te, ako si ikada čuo glas Duha koji te poziva, kaži zbogom stvarima koje su iza te idi naprijed i naprijed i prema gore u ime Gospodina nad Vojskama!

Autor: Charles S. Price; Izvor: Put života