Bog želi da djeca poštuju svoje roditelje, bez obzira na njihovo ponašanje

Poštivanje roditelja je prva zapovijed koja dolazi s obećanjem.

Biblija strogo kori i upozorava na posljedice nepoštivanja ili iskazivanja prezira prema roditeljima.

Istina je da nam Biblija na puno mjesta zapovijeda poslušnost i poštovanje prema našim roditeljima: Izlazak 20, 12; Levitski Zakonik 19, 3 i isto tako u Novome zavjetu u Efežanima 6, 2.

Djeca bi trebala biti poslušna učenjima svojih roditelja (Izreke 1, 8; 6, 20). Djeca ne smiju pokazivati nepoštovanje i prezir prema svojim roditeljima. Biblija kaže da je proklet svatko tko tako čini. (Ponovljeni Zakon 27, 16)

Prva zapovijed s obećanjem

Poštivanje roditelja je prva zapovijed koja dolazi s obećanjem: „Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj“. (Izlazak 20, 12) Bog poštuje nas kada mi poštujemo svoje roditelje.

PROČITAJTE: POŠTUJ OCA I MAJKU: Koje blagoslove u naš život donosi poštivanje roditelja?

Nema zajedništva

U slučajevima kada roditelji djeci kažu oprečne stvari djetetu je nemoguće da posluša oba roditelja jer djetetovi roditelji nisu u zajedništvu u kakvom bi trebali biti, a dijete za to nije odgovorno. To znači da se dijete ne može okriviti ako ne tada ne posluša oba roditelja.

Najbolje što se tada može učiniti jest tu stvar donijeti pred Boga u molitvi i zamoliti Ga za vodstvo. Ako postoji namjera da se sluša Božja zapovijed, odnosno da se posluša roditelje, Bog će pronaći izlaz jer Bog uvijek iskazuje čast onomu tko je poslušan Njegovim zapovijedima!

Poštujte svoje roditelje

Unatoč tomu što može biti vrlo teško poslušati oba roditelja, djeca ih ipak mogu poštovati. Biblija strogo kori i upozorava na posljedice nepoštivanja ili iskazivanja prezira prema roditeljima. (Ponovljeni Zakon 21, 18; 27, 16; Izreke 19, 26) Roditelji su ti koji su dali život svome djetetu. (Izreke 23, 22; 25) Zato Bog želi da djeca poštuju svoje roditelje, bez obzira na njihovo ponašanje.

To znači da ne smijemo roditelje okretati jedne protiv drugih, već da o obojima trebamo govoriti s poštovanjem. To znači spremnost da roditeljima činimo dobro, da im iskazujemo ljubav i poštovanje.

Nemojte provocirati

Apostol Pavao je upozorio očeve neka ne provociraju svoju djecu i neka ih ne obeshrabruju. (Kološanima 3, 21) Očevima je zapovjeđeno neka djecu odgajaju u disciplini i prema uputama Gospodina. (Efežanima 6, 4)

Ogromna odgovornost

Očevi i majke imaju ogromnu odgovornost mudro odgajati svoju djecu i učiti ih o Gospodinu. Bog će roditelje držati odgovornima ako ne uspiju ispuniti roditeljske dužnosti!

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ivan H.