Božji gnjev dolazi na Zemlju

Biblija govori o danu u kojem će Isus „utrti tijesak gnjevne srdžbe Boga Svemogućega“ (Otkrivenje 19,15), dan kad će doći „u ognju, nanoseći osvetu onima koji ne poznaju Boga i onima koji se ne pokoravaju evanđelju Gospodina našega Isusa“ (Druga Solunjanima 1,8).

Gotovo svi pisci Novog zavjeta govore o tom danu kada će se Božji gnjev izliti na zemlju. Zašto nas samo nekolicina govori o tome danas? Zašto ne bismo uključili alarm?

Kada je Pavao poticao ljude da žive svetim životom i suzdržavaju se od grijeha, podsjećao ih je da gnjev dolazi na neposlušne i bezbožnike.

Efežanima je napisao: „Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. Nemajte dakle ništa s njima!“ (Efežanima 5,6-7)

Kološanima je napisao: „Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo! Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.“ (Kološanima 3,5-6)

VIDI OVO: 3 stvari koje izazivaju Božji gnjev, a kršćani ih i dalje čine

Je li Pavao znao nešto što mi ne znamo? Je li postojao razlog zbog kojeg je želio podsjetiti pobožne na sudbinu bezbožnih? Je li osjećao da će nam pomoći ako se ne igramo s grijehom?

Pavao je zapravo o Božjem gnjevu pisao jednu četvrtinu od onoga koliko je pisao o Božjoj milosti. Hoćemo li slijediti njegov primjer?

U svojoj kratkoj knjizi, Juda je smatrao važnim citirati ovo proročanstvo iz Enoha: „Gle, dođe Gospodin sa Desettisućama svojim suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite riječi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega.“ (Poslanica Jude apostola 1,14-15)

Zašto je naglasio ovo? Zašto jednostavno ne priča o Božjoj ljubavi (iako i to čini također, vidi stih 21)? Zašto podsjećati pravedne na nadolazeće presude nepravednima?

Neki učitelji danas pokušavaju ublažiti ovu temu tvrdeći da stihovi koji govore o Isusu kako dolazi u ognju i gnjev reflektiraju uništenje Jeruzalema u 70. n. e. Jesu li u pravu?

Dakako, Isus je upozorio na nadolazeća razaranja Jeruzalema izravno i u prispodobama (vidi, na primjer, Matej 23,37-39; Luka 19,42-44; Matej 21,33-45.).

Ali, najveći je apsurd reinterpretirati sve te srdžbe vezane uz Sveto pismo da stanu u taj jedinstveni događaj, osobito u svjetlu Pavlovih čestih referenci na nadolazeći gnjev, kao da je govorio vjernicima u Efezu; „Nemojte se igrati s grijehom, jer Jeruzalem će uskoro biti uništen.“ Teško!

VIDI OVO: 6 istina koje trebamo znati o Božjem gnjevu

Još je gora težnja u nekim hiper-milosnim krugovima da eliminiraju gnjev Božji jednostavno ga izbacivši iz Svetog pisma, kao što Mirror Bible ponekada čini.

Kao što sam iznio u svojoj knjizi Hiper-milost: Razotkrivanje opasnosti moderne poruke milosti, Rimljanima 1,17 stoji: „Jer pravednost se Božja od vjere k vjeri u njemu otkriva kao što je pisano: Pravednik će od vjere živjeti.“ U Mirror prijevodu, to postaje: „Božja pravednost koja je potvrđena na nebu je u takvoj suprotnosti s krivotvorenom zemaljskom referencom da su ljudi s povezom preko očiju u svojoj nepravednosti.“ Što se dogodilo s Božjim gnjevom?

Ili razmislite o Kološanima 3,6 koje smo citirali ranije: „Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.“ U prijevodu Mirror-a to postaje: „Ti izobličeni izrazi u totalnoj su suprotnosti sa Božjim dizajnom i željom za vaš život.“ Da, „gnjev“ je opet posve nestao.

Ali većina učitelja i propovjednika danas nisu otišli toliko daleko da bi posve uklonili Božji gnjev iz svojih prijevoda Biblije ili ga ne interpretirali. Jednostavno ga ignoriraju. Zašto?

Otkrivenje 6 predstavlja ovaj lomljiv, porazan račun: „Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak – svi se sakriše u špilje i pećine gorske govoreći gorama i pećinama: „Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve. Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!“ (stihovi 15-17)

Ignoriramo li jednostavno ovo jer je Otkrivenje teško za razumjeti? Ne bi li nas ovo trebalo protresti do srži jer, sigurno toliko koliko i Bog je Bog, Njegov gnjev će jednog dana biti izliven na grešan i buntovan svijet.

Petar, poput Pavla, nam je rekao da bi to trebalo utjecati na naš život.

Prvo, on opisuje što dolazi: „Ali Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac, a zatim će se nebesa prolomiti, i nebeska tijela će se razotkriti i raspasti, a zemlja i djela koja su učinjena na njoj će biti izložena.“

VIDI OVO: Mislite da se Bog ne može ljutiti na vas? Ovih 5 stvari će vam otkriti pravu istinu o Božjem gnjevu

Tada daje primjenu: „Budući da su sve stvari takve da budu razriješene, kakva osoba trebate biti u životu svetosti i pobožnosti, čekati i ubrzavati dolazak dana Božjega, zbog čega će se nebesa zapaliti i otopiti, a nebeska tijela će se rastopiti kako gore!“

On dodaje ovo obećanje: „Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.“ (Druga Petrova poslanica 3,10-14)

Gnjev Božji dolazi, i nova nebesa i nova zemlja dolaze. Kako onda trebamo živjeti i što trebamo propovijedati?

Auor: Michael Brown; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Charismanews.com

NAJNOVIJE!