Božji pečat
Foto: JW.org

U Bibliji postoji pet stihova koji se odnose na “Božji pečat”. Što je to Božji pečat i tko će ga imati na čelu?

Postoji nekoliko definicija za riječ “pečat”. On, prije svega: jamči sigurnost, znak je vlasništva i potvrđuje da je nešto stvarno ili autentično.

U biblijska vremena, kao i danas, kada je pečat bio priložen, on je tom dokumentu davao legitimitet. Pečati su se koristili za službene poslove: rimski stotnik, na primjer, zapečatio bi dokument koji je bio namijenjen samo očima njegovog pretpostavljenog. Ako je pečat slomljen, onaj koji je primio dokument znao bi da je pismo neovlašteno čitao netko drugi.

Što je Božji pečat?

Božji pečat je znak identifikacije. Jamči vašu vječnu sigurnost i potvrđuje da je vaš odnos s Bogom stvaran.

Isus Krist nosio je Božji pečat: “… jer je njega zapečatio Bog Otac!” (Ivan 6, 27).

Dobro je znati da su Božja djeca opečaćena i zaštićena usred opakosti ovog prolaznog svijeta. Oni koji se pouzdaju u Isusa posjeduju Božji pečat, a to je Duh Sveti:

“U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine – evanđelje spasenja svoga – u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim, koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja – na hvalu Slave njegove” (Efežanima 1, 13-14). 

Tri su vam stvari koje vam pruža Božji pečat:

1. Pripadnost Kristu. Zato što pripadate Njemu, onda ono što On ima pripada vama. Primjerice, zato što ste u Kristu, Njegova pravednost postaje vaša pravednost. Primijetite ovaj stih:

Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. (2. Korinćanima 5, 21)

To isto načelo možete primijeniti i na Njegovu snagu, milost, ljubav, suosjećanje, opskrbu, moć. Budući da ste Kristovi, On djeluje u vama i kroz vas zbog Duha Svetoga koji živi u vama.

2. Identitet. Zato što ste opečaćeni, vaš identitet se nalazi u Kristu. To znači da vas Bog prepoznaje kao jedno od svoje djece. To također znači da vas i sotona prepoznaje kao Božje vlasništvo.

3. Nasljedstvo. Treće što vidimo u Efežanima jest da ovaj pečat, Duh Sveti, jamči vaše nasljeđe. Danas možete hodati s pouzdanjem zbog Duha Svetoga u vama, znajući da je vaše spasenje stvarno. Oprost svih vaših grijeha je stvaran. Vaša vječnost na nebu s Isusom je stvarna. Iako to još nije otkriveno, možete biti sigurni da će se to dogoditi jer imate pečat ili znak koji će Bog poštivati.

Pavao govori o Božjem pečatu u kontekstu temeljne istine. Kaže Timoteju da lažne doktrine kruže i da neki ljudi pokušavaju uništiti vjeru vjernika. Potom nudi ovo ohrabrenje:

Ipak čvrsti temelj Božji stoji – pod ovim je pečatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloće tko god imenuje ime Gospodnje. (2. Timoteju 2, 19)

Tko će imati Božji pečat na čelu?

U Otkrivenju 7 apostol Ivan otkriva što će se dogoditi na kraju vijeka. Bog stavlja pečat na 144000 ljudi: 12000 iz svakog od 12 izraelskih plemena. U kršćanskim se krugovima raspravlja o tome je li to doslovan ili figurativan broj. Bez obzira na to, oni koji su opečaćeni odlaze u svijet i svjedoče o Kristu tijekom razdoblja poznatog kao velika nevolja.

Prije svega, “pečat živoga Boga” nosit će anđeo koji dođe do četiri anđela koji stoje na četiri ugla zemlje.

“Nakon toga vidjeh: četiri anđela stoje na četiri kraja zemlje zadržavajući četiri vjetra zemaljska da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem nit’ ikojim drvećem. I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru.” (Otkrivenje 7, 1-2)

Otkrivenje 7, 3-4 i 9, 4 odnose se na skupinu ljudi koji imaju Božji pečat, a time i Njegovu zaštitu tijekom nevolje.

“Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima! I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih.” (Otkrivenje 7, 3-4)

Tijekom pete presude trube, skakavci iz Bezdana napadaju ljude na zemlji “snagom poput škorpiona” (Otkrivenje 9, 4). Međutim, ovi su demonski skakavci ograničeni u onome kome mogu naštetiti: “I zapovjeđeno im je da ne ude travi zemaljskoj nit ikojem zelenilu nit ikojem stablu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božjega na čelu” (Otkrivenje 9, 4).

Pojedinci koje je Bog obilježio su sačuvani. Božji pečat tijekom nevolje izravna je suprotnost žigu zvijeri koji ljude identificira kao sotonine sljedbenike (Otkrivenje 13, 16–18 ).

Predivno je znati da ste opečaćeni. Pripadate Bogu. Vaša je vječnost osigurana. Opraštaju vam se grijesi. Nebo je vaš dom … Potičem vas da, dok vas Duh Sveti osnažuje, dopustite Bogu da vas koristi kao svog svjedoka na zemlji.

PROČITAJTE JOŠ: