Božji savjet za sve muževe: Ovako trebate ljubiti svoju ženu

”Muževi ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio Crkvu…” Efežanima 5,25

Kakav divan primjer daje Krist svojim učenicima! Malo je učitelja koji mogu smjelo reći: ”Želite li slijediti moju nauku, ugledajte se na moj život.” Isusov život je savršen, On može biti ideal svetosti svojim govorom jednako kao i djelima što ih čini.

Kršćaninov uzor treba biti Krist. Ne smijemo biti zadovoljni sve dok ne postignemo vrline koje su krasile Isusa. Kao muž, kršćanin se treba ugledati na Isusa Krista i u svemu se s Njim poistovjećivati. Treba biti takav muž svojoj ženi kao što je Isus bio svojoj Crkvi.

Ljubav muža je posebna

Ljubav muža je posebna. Gospodin Isus gaji za svoju Crkvu posebnu ljubav, veću od svega. ”Ja za njih molim; ne molim za svijet.” Crkva je miljenica neba, blago Kristovo, kruna na Njegovoj glavi, ogrlica na Njegovoj ruci, ukras na Njegovim grudima, ona je srž Njegove ljubavi.

VIDI OVO: RECEPT ZA LJUBAV: Čita se za 10 sekundi, a pouka ostaje vječno!

Muž treba svoju ženu stalno ljubiti, jer tako Isus ljubi svoju Crkvu. On ne mijenja svoje osjećaje. Može mijenjati način svoje ljubavi, ali ljubav ostaje ista. Muž neka ljubi svoju ženu trajno, jer ”ništa nas neće razdvojiti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu Gospodu našemu.”

Vjeran muž ljubi svoju ženu iskreno i snažno

Vjeran muž ljubi svoju ženu iskreno, žarko i snažno. Nije to površna ljubav koja ostaje samo na riječi. Ljubljeni, čime je Krist mogao dokazati svoju ljubav? Isusova ljubav prema svojim izabranima je radosna ljubav. On hvali njene osjećaje i raduje joj se.

Vjerniče, diviš li se Isusovoj ljubavi, obožavaš li je, trudiš li se oponašati je u krugu tvojih najmilijih? Je li mjerilo tvoje ljubavi ”Kao što je Krist ljubio Crkvu.”?

Autor: Charles Spurgeon

NAJNOVIJE!