Ako niste u stanju ovo učiniti, nikada nećete biti sretni u braku

Bog je dao jednu veliku zapovijedi i ako to niste u stanju učiniti, nikada nećete biti sretni u braku.

Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo” (Postanak 2,24).

Bog je ovu trostruku zapovijed dao na samom početku, kada je uspostavio instituciju braka. To je do danas najkonciznija i najpotpunija smjernica koja se igdje može naći na temu braka. Ako na to želite obratiti pažnju, tu se koriste jednostavne i lako razumljive riječi, usprkos beskrajnoj dubini njihova značenja.

Ovih dvadesetak riječi sažimaju cjelokupno biblijsko učenje o braku. Sve ostalo što se govori na tu temu naglašava ili proširuje tri temeljna načela koja potječu iz ovog retka, ali ih nipošto ne mijenja. Vrijedni su vaše pomne pažnje jer bilo koji stvaran problem koji možete imati u braku nastaje zbog ignoriranja nekoga aspekta Božje zapovijedi u Postanku.

Napuštanje svih drugih veza 

Kao prvo, moramo razumjeti da brak započinje ostavljanjem – napuštanjem svih drugih veza. Ovdje se konkretno navodi najbliža ljudska veza izvan braka, čime se ukazuje na to da, ukoliko je nužno ostaviti oca i majku, tada svakako treba prekinuti, izmijeniti ili napustiti i sve ostale manje snažne veze.

Razumije se da je veza s roditeljima trajna. Međutim, narav te veze mora se izmijeniti, tako da je muškarac nadalje u potpunosti predan svojoj ženi, a žena u potpunosti predana svojemu mužu. Gospodin je ovu zapovijed dao muškarcu, iako se načelo odnosi i na muža i na ženu jer je muževljev zadatak ustanoviti novo kućanstvo za koje će biti odgovoran.

PROČITAJTE: Alat za uspješan brak kojeg nam je Bog dao

Više ne može ovisiti o ocu i majci, više ne može biti pod njihovim autoritetom jer on nadalje preuzima vodstvo vlastite obitelji. Pismo jasno naglašava da odrasla osoba mora i dalje poštovati roditelje, a nakon što se osamostali, mora se brinuti za njih kada je to nužno i preuzeti odgovornost za njih, umjesto nekadašnje odgovornosti njima. (Vidi Matej 15,3-9 i 1.Timoteju 5,4-8.)

Međutim, ostavljanje se mora dogoditi jer ni roditelji ni bilo koja druga veza ne smiju se ispriječiti između muža i žene. To znači da vi i vaš bračni partner morate preusmjeriti život jedno na drugo, umjesto da od drugih osoba ili grupa tražite da ispune vaše emocionalne potrebe.

Brak treba biti najvažniji

To također znači davanje manjeg prioriteta drugim stvarima: poslu, karijeri, kući, hobijima, talentima, interesima, pa čak i radu u crkvi. Sve mora biti postavljeno u pravu perspektivu. Što god da vam je u životu važno, trebalo bi biti manje važno od vašeg braka.

Supruga jednoga uspješnog poslovnog čovjeka, koji je svu svoj u energiju usmjerio na svoj posao, gorko je plakala u mojoj ordinaciji, govoreći mi: “Stalno mi daje financijske nagrade, a svaki put kad to učini, pomislim koliko bi samo bilo bolje od njega dobiti nešto ljubavi i pažnje. Dr. Wheat, ja ne želim sve te stvari. Ja samo želim da on obrati pažnju na mene.”

Tijekom više od dvadeset i pet godina rada kao savjetnik zamijetio sam da, kada muškarac više važnosti pridaje poslu ili karijeri negoli vlastitoj supruzi, neće je zadovoljiti ništa što bi joj on mogao kupiti novcem.

Ima mnogo različitih načina kako ljudi ne uspijevaju nešto napustiti i time ne uspijevaju ostvariti istinski brak.

Vidio sam kako su neke žene bile toliko usredotočene na posao ili dodatno obrazovanje da su postale više sustanarke negoli supruge, dok su se druge toliko bavile savršenim održavanjem kuće da su time poremetile brak koji je mogao biti itekako dobar.

Upoznao sam muškarce koji nisu bili u stanju prekinuti veze sa svojim lovačkim ili sportskim prijateljima pa stoga nisu imali vremena uspostaviti ljubavnu vezu sa svojim suprugama. Neki nisu u stanju ni otrgnuti se od sportskih emisija dovoljno dugo da bi mogli komunicirati s vlastitom ženom.

PROČITAJTE: 5 znakova da je vaš bračni drug sretan s vama u braku

Vidio sam situacije u kojima bi se netko od supružnika tako neumjereno uključio u rad crkve da bi to ozbiljno ugrozilo njihov brak. Poznati su mi i tužni slučajevi kada su majke, a ponekad i očevi, djeci davali vrhunski prioritet. Kada bi ta djeca odrasla, njima ne bi ostalo ništa. Brak bi emocionalno bankrotirao.

Prvo načelo koje možemo naučiti iz Postanka 2, 24 je da brak znači ostavljanje nečega za sobom. Ukoliko niste voljni ostaviti sve drugo za sobom, nikada nećete ostvariti uzbudljivo jedinstvo veze kakvu je Bog namijenio za uživanje svakom bračnom paru.

Autor: Ed Wheat; iz knjige ”Ljubavni život” (Euroliber Split)