Brak između vjernika i nevjernika
Foto: Pixabay

Brak između vjernika i nevjernika nikada nije dobar izbor. U svojoj Riječi, Bog je dao pet razloga zašto se vjernici ne bi trebali vjenčati s nevjernicima (2. Korinćanima 6,14-16):

”Što ima pravednost s bezakonjem?”

Odgovor je: Ništa. Vjernik je pravedan pred Božjim očima jer je prihvatio Krista kao svog Spasitelja i zaodjenut je Kristovom pravednošću.

Nevjernik je nepravedan u Božjim očima jer je odbacio Krista. Zbog toga, ne može biti jedinstva među njima.

”Što li je zajedničko svjetlu i tmini?”

Nikad ne može postojati jedinstvo između svjetla i tame. Vjernik je nekada isto bio u duhovnoj tami, ali je ušao u Božje prekrasno svjetlo (1. Petrova 2,9).

Nevjernik je još uvijek u duhovnoj tami, a ako ne dođe Kristu i njegova je budućnost vječna tama. Jednako kako ne može postojati jedinstvo između svjetla i tame, tako ne može biti ni pravog jedinstva između vjernika i nevjernika.

”Kako je moguć sporazum između Krista i Belijara (Sotone)?”

Opet je odgovor: Nikako nije moguć. Nikada ne može postojati jedinstvo između Krista i Sotone. A isto tako nikada ne može biti pravog jedinstva između vjernika čiji je duhovni otac Bog i nevjernika čiji je duhovni otac Sotona (Ivan 8,44).

”Kakva postoji zajednica između vjernika i nevjernika?”

Kršćaninov interes je Bog i Njegovo djelo, kao i veličanstvena budućnost koja ga čeka u Nebu. Nevjernikov interes je ovaj svijet i stvari ovoga svijeta. Nikad među njima ne može postojati prava zajednica.

”Kakav li sklad (postoji) između hrama Božjega i idola?”

Tijelo kršćanina naziva se ”Božjim hramom” jer Bog prebiva u njemu i on štuje Boga. Tijelo nekršćanina naziva se ”hramom idola” jer on stavlja ovozemaljske stvari ispred Boga u svom životu.

Jednako kako ne može postojati sklad između Boga i idola, tako ne može postojati ni istinski sklad, odnosno brak između vjernika i nevjernika.

Važna napomena: Ako ste trenutno u braku s nevjernom osobom, ne znači da se trebate rastati od nje. Dapače, trebate joj svojim primjerom svjedočiti o vjeri u Krista. Nastavite moliti za svog supružnika, jer možda uskoro i on ili ona istinski povjeruje u Krista.

PROČITAJTE JOŠ: