Brine li Bog za moje financije?

Mnogi kršćani se pitaju brine li Bog za njihove financije, odnosno je li Bogu uopće stalo do toga kako ćemo živjeti.

U kršćanstvu se često raspravlja o novcu i bogatstvu. Biblija nam govori da je ljubav prema novcu korijen svakog zla (1. Timoteju 6,10) i upozorava nas da ne budemo pohlepni (Luka 12,15). Međutim, Biblija također govori o važnosti dobrog upravljanja novcem.

Jedna od najvažnijih kršćanskih zapovijedi je da ljubimo Boga iznad svega i bližnjega kao samoga sebe (Matej 22,37-39). Ovo se također odnosi na naš pristup novcu i financijama.

Kao kršćani, trebamo se brinuti za druge i davati iz svog viška onima koji su u potrebi (Luka 3,11).

VIDI OVO: Molitva za financije: Ovako možemo moliti za naše financijske potrebe

Trebamo mudro upravljati svojim novcem

Također, Biblija nas uči da budemo dobri upravitelji onoga što nam je povjereno (Matej 25,14-30). To uključuje i naše financije. Trebamo mudro upravljati svojim novcem i biti dobri upravitelji onoga što nam je povjereno.

Jedan od načina da budemo dobri upravitelji našeg novca je da stvorimo proračun i pratimo naše prihode i rashode. Također, trebamo izbjegavati dugove i živjeti prema svojim mogućnostima (Rimljanima 13,8).

Mnogi, nažalost, zbog utjecaja modernog društva i reklama kojima su bombardirani ne razmišljaju kako i na čega troše svoj novac.

U konačnici, Biblija nas uči da se fokusiramo na duhovne vrijednosti i odnos s Bogom, umjesto na materijalne stvari. Međutim, to ne znači da se trebamo odreći novca ili materijalnih dobara.

Umjesto toga, trebamo mudro njima raspolagati, ne kako bismo se brzo obogatili, već koristiti sve što imamo za Božju slavu i za dobro drugih.

Bog brine za naše financije, materijalne potrebe, posao i možemo moliti za sve njih, no prije svega svakako trebamo poslušati i Njegove savjeta koje nam je već dao u Svojoj Riječi.

“A Bog moj ispunit će svaku potrebu vašu po bogatstvu svojemu, u slavi, u Kristu Isusu.” (Filipljanima 4, 19)