Molitva za financije je za mnoge sporna jer misle da nije po Božjoj volji. Smijemo li moliti za naše financije? Ne samo da smijemo, već bismo i trebali. 

Zapravo, ako molite molitvu Oče naš, vi to već činite jer je Isus u toj molitvi između ostaloga poučio učenike da mole: ‘…kruh naš svagdašnji daj nam danas…’ Kruh je ovdje, dakako, mnogo više od samog kruha, to je sve ono što je čovjeku potrebno za život od materijalnih dobara.

Molitva Oče naš je zapravo više ‘molitveni nacrt’, a manje nešto što bi trebalo nabrajati. Taj ‘molitveni nacrt’ (kako ga volim zvati iako to nisam nigdje čuo) sadrži sve bitno za što možemo i trebamo moliti a po potrebi neke dijelove možemo i produbiti u posebnim molitvama.

Molitva za financije koja slijedi je jedna od takvih. Dijeli se po internetu pa je tako dospjela i do nas. Mišljenja sam da je svaka molitva koja je izgovorena u vjeri dobra i da se ne mora robovati formi, tako da svatko može sastaviti i neku svoju molitvu na ovu nakanu. No, ako vas Duh Sveti vodi da molite upravo ovu molitvu, samo naprijed.

Molitva za financije

Gospodine, dolazim Ti sa svojim brigama i financijskim poteškoćama. Prinosim ti svoje financijske probleme, male i velike. U ime Isusa neka svako sotonsko djelovanje bude prekinuto.

Daj mi milost da dobra upotrebljavam na veću Slavu Božju. Uči me da upotrebljavam materijalna dobra po volji Božjoj. Pomozi mi da mogu dati Bogu Božje a caru i carevo. Uči me da rukujem s materijalnim dobrima koja su mi na raspolaganju s osjećajem pune odgovornosti.

Blagoslovi me da mogu biti vjeran(a) u velikim i malim stvarima. Daj mi da shvatim da sam samo ja upravitelj od Tebe povjerenih mi dobara. Pouči me da upotrijebim povjerena mi dobra kako ti želiš. Oprosti moje grijehe na materijalnom području.

Oprosti sve moje grijehe rasipnosti, ne vraćanje dugova, visoke kamate, trčanje za profitom, crno tržište, nagomilavanje zaliha, ponositost materijalnim dobrima, uništavanje tuđih dobara, i neispravno mjerenje, porezno izbjegavanje i ne davanje milostinje. U Isusovo ime!

Dok molite da vas Gospodin blagoslovi, nikada ne zaboravite one kojima je teže od vas, kao niti pastire Crkve koji u većini nemaju plaću.

Ostale kršćanske molitve možete pronaći na ovom linku

PROČITAJTE JOŠ: