Što simbolizira broj 3 u Bibliji?

Brojevi imaju simboličku ulogu u Bibliji, a broj tri je jedan od najistaknutijih brojeva u Pismu. Broj tri simbolizira sklad i cjelovitost, kako ćemo u nastavku vidjeti.

Koja je važnost i uloga brojeva u Bibliji?

Većina brojeva u Bibliji ima ulogu simbola.

Sedam tako znači cjelovitost, kao i broj tri. Bog je stvorio zemlju, uključujući dan odmora, u sedam dana (Postanak 1-2).

No, nisu svi brojevi simboli nečeg dobrog. Šest tako simbolizira necjelovitost ili slabost. Možemo vidjeti trojstvo sotonske necjelovitosti i slabosti u broju sotone: 666 (Otkrivenje 13,18).

VIDI OVO: Koje je značenje određenih brojeva u Bibliji?

U Bibliji, brojevi mogu imati razne svrhe, kao što je prenošenje nečeg vrlo važnog u narativu: proročki, duhovno ili simbolički.

Kada je Elizej oživio dječaka i kihnuo sedam puta, ne mora značiti da je doslovno kihnuo sedam puta (2. Kraljevima 4,35). Čak i ako je doslovno kihnuo sedam puta, čitatelji ili slušatelji bi uočili važnost broja sedam koji znači cjelovitost. Dječak je u potpunosti izliječen.

Što broj tri simbolizira u Bibliji?

Najprije je važno otkriti značenje broja tri na hebrejskom. Mnogi brojevi na hebrejskom imaju duboko značenje.

Tri, shelosh[f.], sheloshah [m.], znači sklad, novi život i cjelovitost.

Broj tri se u Bibliji pojavljuje 467 puta, manje od broja sedam, ali više puta od ostalih važnih brojeva. Ponekad se broj tri koristi kao triplet za opisivanje intenziteta nečega. Nije samo „svet“, nego je „svet, svet, svet“.

VIDI OVO: Zašto je SEDAM toliko važan biblijski broj?

Moramo imati na umu da broj tri ne znači uvijek nešto dobro. U Otkrivenju, vidimo zlo trojstvo: Sotonu, Antikrista i Lažnog proroka (Otkrivenje 12-13).

No, tipično, broj tri znači nešto dobro i cjelovito. Sotona često voli uzeti nešto dobro od Boga kako bi to nešto iskvario, a isto je i sa konceptom trojstva i broja tri.

8 načina na koje je broj 3 značajan u Bibliji:

Iako nemamo stranica ni vremena objasniti svih 467 spomena broja tri, istražimo ih makar osam.

1. Bog nešto kaže tri puta: Bog u Pismu nekoliko puta nešto ponavlja tri puta. Isus odlazi na molitvu u Getsemanski vrt tri puta (Matej 26,4). Bog je tri puta zazvao proroka Samuela (1. Samuelova 3,8). Isus je ponovio rečenicu „Pasi ovce moje“ Petru tri puta (Ivan 21,15-17).

2. Tri iste riječi. Nekoliko puta se ista riječ ponavlja tri puta za redom. Uzvik „jao“ je ponovljen tri puta kao nagovještaj strašne osude u Otkrivenju 8,13. Jeremija riječ „zemlja“ ponavlja tri puta (Jeremija 22,29) te možemo čuti triplet „svet“ u Izaiji 6,3.

VIDI OVO: Što znači broj 666?

3. Treći dan: Ne možemo razgovarati o broju tri bez spomena da je Isus uskrsnuo nakon tri dana (1. Korinćanima 15,4). U židovskoj kulturi, tri dana poslije smrti znače da je osoba zaista mrtva. Zbog toga je Isus zaista pobijedio smrt tako što nije uskrsnuo do trećeg dana.

4. Tri patrijarha: u Pismu imamo tri patrijarha: Izaka, Abrahama i Jakova (Matej 22,32). Oni su bili oci Izraelaca, Božjeg naroda.

5. Tri molitve: u jednom članku se smatra da su rani kršćani imali tri određena termina za molitvu u danu, prema Psalmima 55,17 i Danijelu 6,10.

6. Tri dara: Mudraci su Isus dali tri dara: zlato, tamjan i plemenitu mast.

7. Tri anđela: U Otkrivenju (14,6-16) nailazimo na tri anđela. Jedan prvo govori zemlji da štuje Boga. Drugi objavljuje pad Babilona. Treći objavljuje da će svi oni sa žigom Zvijeri osjetiti Božji gnjev.

8. Trojstvo: Bog je tri u jednom: Otac (1. Korinćanima 8,6), Sin (Kološanima 2,9) i Duh Sveti (2. Korinćanima 3,17).

Što kršćani trebaju zapamtiti o broju 3?

Čak ni brojevi nisu izvan Božjeg dohvata. Bog je svijet ustrojio prema matematičkim obrascima. Možemo vidjeti Njegov dizajn u tome kako se brojevi odražavaju u prirodi, znajući da sve na svijetu ukazuje na činjenicu da Bog postoji tako da nemamo izlike da Ga ne slavimo.

Tri je važan zbog Trojstva. Da je Bog jedan u jednom, On bi bio ili ovisan o ljudima koji bi trebali udovoljiti njegovoj samoći (a tada bi bio ograničen u svojoj moći) ili bi stvorio ljude da udovolje Njegovim potrebama. U konačnici bi ispalo da su ljudi samo sluge i robovi Bogu.

VIDI OVO: BROJ ANĐELA: Koliko anđela postoji?

Bog nas ne treba. On ima ljubav u svojoj biti. Trojstvo dopušta Bogu da ne ovisi o našem postojanju, nego, kako bi svaki dio njegova bića bio tako pun ljubavi, svaka osoba Trojstva daje sebe za druge članove. Zbog toga nas je stvorio iz ljubavi, a ne potrebe.

Broj tri je u Bibliji važan u proročkom ostvarenju prirode naših molitava. Kao kršćani, trebamo otvoriti oči na pojavu broja tri u Bibliji. Taj broj ukazuje na bit nečega ili na cjelovitost nečega.

Brojevi su vrlo važni u Bibliji. Često to zanemarujemo jer današnje društvo ne stavlja tako veliku važnost na brojeve kao originalni čitatelji. No, ako sagledamo Pismo u kontekstu u kojem je pisano, možemo otkriti novo bogatstvo Božje Riječi.

Autorica: Hope Bolinger; Izvor: Crosswalk.com