Broj 777 – koje je značenje tog broja u Bibliji?

Značenje brojeva kao što je broj 777 se uzima iz toga da predstavlja broj savršenstva u Bibliji. Danas ćemo sagledati ulogu broja 777 u proročanstvima, štovanju Boga i Njegovom potpunom oproštenju. 

Uloga broja 777 u Bitci na Jerihonu

Broj sedam i ponavljanje tog broja kao 777 i 7777 igralo je veliku ulogu u bitci na Jerihonu. Ta je bitka bila prva bitka u kojoj je sudjelovao Izrael kako bi uzeo svoje nasljedstvo u Obećanoj Zemlji. 

Sedam levitskih svećenika, sedmog dana, okružilo je Jerihon, trubeći sa 7 trubalja te su 7 puta obišli gradske zidine (Jošua 6,21-25). 

Uloga broja 777 u štovanju Boga i blagdanima 

Ponavljanje broja sedam kao 777 koristilo se kao dio štovanja Boga kroz Šabat i u godišnjim blagdanima. Ujedno se koristilo u Jubilejskoj godini. Tjedni Šabat, sveto razdoblje od zalaska sunca u Petak do zalaska sunca u Subotu, zasnovan je na broju 777 (vidi Postanak 2,2-3). 

Broj sedam ima ulogu u godišnjim zapovijedanim blagdanima kao što je Pasha, Blagdan beskvasnih kruhova, Prva žetva, Blagdan sedmica, Prvi dan sedmoga mjeseca, Dan pomirenja i Blagdan sjenica (Levitski zakonik 23). 

Blagdan sjenica i Blagdan beskvasnih kruhova traju 7 dana. Hebrejski mjesec koji je sadržavao većinu godišnjih blagdana jest sedmi mjesec (Tišri) koji sadrži 4 od 7 blagdana.

VIDI OVO: Koje je značenje određenih brojeva u Bibliji?

Pasha se slavi na početku 14. Abiba (dvije sedmice) na hebrejskom kalendaru. Pedesetnica se računa svake godine koristeći broj 777. Ona se odvija nakon što se izbroji 7 savršenih ciklusa 7 dana gdje svako razdoblje završava na sedmi dan Šabata (Levijatan 23,10-16). 

Čak i Jubilejska godina, kada se dug oprašta i kada se oslobađaju robovi, povezana je sa brojem 777 te se proglašava nakon što se svrši 7 setova od 7 godina, sa svakog sedmom godinom kao Šabatom (Izlazak 23,11; Levitski zakonik 25,4,8). 

Korištenje broja 777 i 7777 u proročanstvima

Samo Otkrivenje predstavlja broj 777 jer je to 49. knjiga (7×7) i posljednja, a ujedno je to zadnja od 7 velikih podjela Pisma. Tri sedmice ključne su u obznanjivanju novog Božjeg sjedišta nakon što se ispuni Njegov plan spasenja. 

Jedan od 7 anđela upotrijebit će jednu od 7 čaša koje sadrže 7 zala i nakon toga će pokazati Ivanu kako s neba dolazi Novi Jeruzalem (Otkrivenje 21,9). Događaji u Otkrivenju započinju sa 7 pečata, 7 trubalja za 7 anđela i 7 zlatnih čaša koje nosi 7 anđela (Otkrivenje 5,1; 8,2; 15,7). 

7. anđeo se javlja u Otkrivenju na tri mjesta (broj 777) te igra ključnu ulogu u otkrivanju Božjeg plana za čovječanstvo. Anđeo s trubljama javlja da se svršava „otajstvo Božje“ (Otkrivenje 10,7) te dovodi početak Njegovog Kraljevstva na zemlji (11,15).

NAJNOVIJE!