Budite vjerni u malim stvarima i Bog će vam otvoriti veće prilike. Bez obzira na dar koji vam je Bog dao, vi ste pozvani da dobro služite!

„Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje – neka je primjereno vjeri; je li služenje – neka je u služenju; je li poučavanje – u poučavanju.“ (Rimljanima 12, 6-7)

Prije nekog vremena sam bio u restoranu brze prehrane s unucima. Naručio sam kompliciranu narudžbu i nisam mogao ne primijetiti kako se konobarica dobro snašla. Tada je rekla ‘O, pa vi ste Greg Laurie!’

Dok smo razgovarali, otkrio sam da je kršćanka. Tada sam dublje shvatio zašto je vesela i pristojna. Pitao sam ju voli li svoj posao. ‘Uživam u svom poslu’, rekla je.

Pomislio sam kako bismo svi trebali ovako.

Što god da radite, bilo da radite u restoranu brze prehrane, u crkvi, ili zdravstvu, dobro služite.

VIDI OVO: Ako niste u stanju prepoznati darove koje vam Bog daje, pročitajte ovu priču

Ovo je obilježje osobe koju je Bog pozvao na službu: takva osoba je svjesna potrebe i zatim uskače da nešto poduzme.

S jedne strane, čini mi se da neki ljudi imaju dar prigovaranja. Kao da žele u svemu pronaći nedostatak – sve ono što, prema njima, crkva čini krivo.

Ali ljudi koji imaju dar služenja vide potrebu i zatim ju ispunjavaju zato što žele pomoći.

Je li vama Bog dao ovaj duhovni dar? To je predivan dar. Ako provjeravate susjeda i molite se za njih, to je sjajno, a ako im kupujete namirnice i to je sjajno. Jer na koji god način da služite, ono ima vrijednost.

VIDI OVO: Otvorite darove koje vam je Bog dao

Biblija nam kaže: ‘Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi’ (1. Timoteju 4, 14). Ili kako film The Message kaže: ‘Nemojte držati na polici već koristite.’

Budite vjerni u malenim stvarima i Bog će vam otvoriti veće prilike. Jer kao što je Warren Wiersbe jednom rekao ‘Bogu nikada ne možete biti maleni za službu, samo preveliki’.“

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org