Čitati horoskop
Foto: Pixabay

Čitati horoskop ili ga izbjegavati? Mnogi kršćani nisu svjesni opasnosti kojoj se izlažu ako čitaju horoskop i oslanjaju se na “gledanje u zvijezde”. 

Nije u redu da kršćani čitaju ili se konzultiraju putem horoskopa iz zabave ili radi vodstva. Horoskopi su oblik astrologije koji se osuđuje u Pismu i kršćani bi ih trebali izbjegavati. Pogledajmo što Biblija kaže.

„I pazi da se ne bi, kad podigneš oči svoje k nebu pa ugledaš sunce i mjesec i zvijezde — svu vojsku nebesku — dao zavesti te im se klanjao i služio im; jer njih je GOSPOD, Bog tvoj, dao svim pucima pod čitavim nebom“ (Ponovljeni zakon 4,19).

Izmorila si se od mnoštva svojih savjeta. Neka sad ustanu oni koji raščlanjuju nebesa, koji proriču po zvijezdama, koji predviđaju po mjesecima, i spase te od onoga što će doći na te. Gle, oni su kao pljeva, oganj će ih sažeći. Neće izbaviti dušu svoju iz ruke plamena. Neće biti žerave da se tko ogrije, ni ognja da preda nj posjedne“ (Izaija 47,13-14).

Biblija osuđuje horoskop

Kao što možete vidjeti, Biblija osuđuje ideju gledanja u zvijezde za bilo kakvo usmjerenje. Bog jasno govori protiv toga. No, zašto je to tako važno? Prvo, važno je jer moramo držati pogled na Božjoj riječi, a ne na kreaciji.

Zvijezde koje se kreću iznad nas, dio su kreacije. Ne gledamo na svijetle točke na nebu kako bismo našli vodstvo za naše živote. Moramo gledati u Božju riječ i tražiti da razumijemo što nam Bog govori, a ne stvorenja, stvari, ptice ili ljudi. Moramo gledati samo na Krista.

VIDI OVO: Evo što vam vaš horoskop uistinu govori

Praveći se da su mudri, postadoše ludi i zamijeniše slavu neraspadljivoga Boga obličjem, likom raspadljivoga čovjeka, i ptica i četveronožaca i gmazova“ (Rimljanima 1,22-23).

Još jedan razlog zašto kršćani ne bi trebali biti uključeni u horoskope jest da je to svojevrsno idolopoklonstvo. Osobu koja se upušta u to vodi ka pouzdavanju u nešto drugo osim Boga za svrhu, mudrost i vodstvo. To je idolopoklonstvo jer je Bog jedini od kojeg dolazi sva mudrost i svrha. Pridavanje stvorenoj stvari (zvijezdama i mjesecu) ono što pripada samo Bogu (mudrost i smjer) jest idolopoklonstvo.

Horoskop je okultan

Nadalje, astrologija može otvoriti osobu za demonsko tlačenje i opsjednutost. Astrologija je oblik okultnog. To je oblik proricanja i duhovno je opasno.

„Astrologija je drevni sustav proricanja temeljen na uvjerenju da zvijezde mogu utjecati na sudbinu i ponašanje ljudi i opći smjer ljudskih događaja. Vjera u nadnaravne moći nebeskih tijela bila je zajednička Babiloncima, Egipćanima, Asircima i Kaldejcima. U 4. stoljeću prije Krista stigla je do Grka, a nešto kasnije i Rimljana.“ (Negev, Avraham. The Archaeological Encyclopedia of the Holy Land. New York: Prentice Hall Press, 1990.)

Autor: Matt Slick; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Carm.org