NaslovnicaZanimljivostiDavidovi sinovi: Koliko je Kralj David imao djece?

Davidovi sinovi: Koliko je Kralj David imao djece?

Davidovi sinovi se spominju u Bibliji u 1. Knjizi Ljetopisa koja navodi popis njihovih imena. David je imao 20 djece – 19 sinova i 1 kćer.

Ovo su Davidovi sinovi koji mu se rodiše u Hebronu: prvenac Amnon od Jizreelke Ahinoame, drugi Daniel od Karmelke Abigajle, treći Abšalom, sin Maake, kćeri Talmaja, gešurskoga kralja, četvrti Adonija, sin Hagitin, peti Šefatja od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle. Šest mu se sinova rodilo u Hebronu, gdje je kraljevao sedam godina i šest mjeseci; a trideset je i tri godine kraljevao u Jeruzalemu. Ovi mu se sinovi rodiše u Jeruzalemu: Šimeja, Šobab, Natan i Salomon; četiri od Bat-Šebe, kćeri Amielove. Jibhar, Elišama, Elifalet, Nogah, Nefeg, Jafija, Elišama, Elijada, Elifelet: devet. To su svi sinovi Davidovi, osim sinova od inoča njegovih. Tamara je bila sestra njihova. (1. Ljetopisa 3,1-9)

Prema navedenom popisu, prvih šest Davidovih sinova su rođeni u Hebronu: 1) Amnon, 2) Daniel, 3) Abšalom, 4) Adonija, 5) Šefatija i 6)Jitream.

U Jeruzalemu su rođeni sljedeći Davidovi sinovi – njih trinaest: 7) Šimeja, 8) Šobab, 9) Natan, 10) Salomon, 11) Jibhar, 12) Elišama, 13) Elifalet, 14) Nogah, 15) Nefeg, 16) Jafija, 17) Elišama, 18) Elijada i 19) Elifelet.

VIDI OVO: Kralj David: Što možemo naučiti iz života kralja Davida?

David je imao 20 djece – 19 sinova i jednu kćer

Pored devetnaest sinova koje je David imao sa svojim suprugama, postoje i brojni neimenovani sinovi koje su Davidu rodile konkubine ili inoče. Imao je i kćer po imenu Tamara. Drugi sin po imenu Jerimot spominje se u 2. Ljetopisa 1118, iako nije jasno je li on jedan od gore spomenutih sinova (a da je koristio drugo ime) ili jedan od Davidovih sinova od neke konkubine.

David je također imao sina s Bat-Šebom prije nego što je rodila Salomona. Ovaj je sin umro tjedan dana nakon rođenja zbog Davidova grijeha preljuba (2. Samuelova 12,16–23), a moguće je da i on nije uključen u ovaj popis. Ako je to slučaj, Davidovih bi sinova i njegovih žena bilo ukupno najmanje 20. Tom broju bi se mogli dodati i neimenovani sinove njegovih konkubina, piše Gotquestions.org.

VIDI OVO: Tko su bile konkubine? Zašto je Bog u Bibliji dopustio muškarcima da imaju konkubine?

Najmanje tri Davidova sina su umrla tijekom njegova života

Najmanje tri Davidova sina umrla su tijekom Davidova života. Pored smrti prvog sina kojeg mu je rodila Bat-Šeba, doživio je smrti i njegovih sinova Amnona i Abšaloma. Drugi sin, Adonija, pogubljen je ubrzo nakon Davidove smrti zbog pokušaja uzurpiranja prijestolja (1. Kraljevima 2,25).

Davidov sin Salomon naslijedio ga je kao kralja i kasnije je sagradio hram Gospodnji koji je David sanjao da će sagraditi. Konačno, Isus Krist rođen je kao Davidov potomak (Matej 1,1), pružajući ispunjenje proročanstava i kralju Davidu dajući najveću moguću čast.

Kralj David je sa svojim suprugama, čija imena spominje Biblija, imao ukupno 20 djece – 19 sinova i 1 kćer.