Koji dijelovi Biblije se danas primjenjuju?

Postoje li dijelovi Biblije koji se danas primjenjuju, odnosno ne vrijede za nas danas kao što su vrijedili za tadašnji Izrael ili kršćane?

Biblija je prekrasna knjiga. Bog nam govori kroz Bibliju. Ali kada čitate Bibliju, jasno je da Bog ne govori na isti način u svakoj knjizi i poglavlju. U Bibliji postoji mnogo priča, kako o prekrasnim tako i o strašnim stvarima. Postoje proročanstva. Zakoni. Poezija i pjesme. Poslanice.

Neki dijelovi Biblije napisani su prije Isusovog rođenja, a neki poslije. U nekim dijelovima Biblije Bog govori, u drugim dijelovima govore ljudi, a opet drugi dijelovi su opisi u kojima nitko ne govori. Kako onda znati da li se i kako ti različiti dijelovi odnose na nas danas? 

Bog kroz Bibliju govori vama

Cijela je Biblija Božja Riječ. 2. Timoteju 3, 16 kaže da je “cijelo Pismo Bogom nadahnuto”. To znači da ono što čitamo u Bibliji nisu samo ljudske riječi, već da je Božji Duh koristio ljude da napišu svoju Riječ. To dovodi do prve važne misli: ne postoji dio Biblije koji bismo mogli jednostavno odbaciti. Svako je pismo korisno, kao što se nastavlja u istom stihu i “korisno za poučavanje, za ukor, za popravljanje i za odgajanje u pravednosti”. Dakle, jednostavan odgovor na pitanje “koji se dijelovi Biblije danas odnose na nas?” jest: svi dijelovi. Ali način na koji se primjenjuju nije isti. 

Bog nam govori kroz povijest

Velik dio biblijskih tekstova su povijesne prirode. Važnost ovoga je da vam pokazuje tko je Bog. Božji karakter upoznajemo kroz Njegovo djelovanje u povijesti. To vrijedi u Starom zavjetu, a još više u Novom zavjetu. U Novom zavjetu možete pročitati priču o Isusovu životu, a u Isusu vidimo puninu Boga. Također možete pročitati povijest prve crkve, pokazujući kako Bog djeluje u ovom svijetu gradeći svoju crkvu. 

Bog nam govori kroz proročanstva

Drugi dijelovi Biblije sadrže proročanstvo: predviđanja onoga što će se dogoditi kasnije. Mnoga od ovih proročanstava su se već ispunila. U određenom smislu, ona postaju povijest. Uče nas da možemo vjerovati Bogu, jer će učiniti ono što kaže. Oni također mogu dati veću dubinu našem razumijevanju povijesti, budući da razumijemo Božji plan iza nje. Postoje i proročanstva koja imaju dvostruko ili čak trostruko ispunjenje, dijelom u budućnosti. Ostala su proročanstva samo zabrinuta za budućnost. To nam pomaže da se pripremimo za budućnost koju Bog priprema za sve koji vjeruju u Njega. 

Bog nam govori kroz Zakone 

No, drugi dijelovi Biblije sadrže zakone, koji se uglavnom nalaze u knjigama Izlaska, u Levitskom zakoniku, Brojevima i Ponovljenom zakonu. Neki od tih zakona su moralni zakoni: jednako se primjenjuju na sve ljude u svakom trenutku. Primjer za to je: ne smiješ krasti. Ostali zakoni su obredni zakoni. Primjeri toga su zakoni o žrtvama. Ovi zakoni upućuju na Krista i ispunjavaju se u Njemu. Ne moramo se više pridržavati ovih zakona, ali oni nas uče o Kristovoj vrijednosti. Konačno, neki zakoni su građanski zakoni. To je bilo poput knjige građanskog prava za Izrael. Primjer za to je da vi nečija ovca koja se izgubi, dužni ste je vratiti vlasniku (Ponovljeni zakon 22,1). Ovi zakoni sadrže mnogo mudrosti, ali se ne odnose izravno na nas. 

Primjedba da za nas više ne vrijede svi zakoni, nije izgovor. Jasno se uči u Novom zavjetu, npr. u Hebrejima 7,12: “Jer kada dođe do promjene u svećenstvu, nužne su promjene i u zakonu.”

Bog nam govori kroz obećanja, upozorenja, pozive i zahtjeve 

Biblija sadrži obećanja, upozorenja, pozive i zahtjeve od Boga. Neki od njih su opće prirode, neki su usmjereni na određenu skupinu ljudi. Dakle, uvijek biste trebali pažljivo proučiti kako se primjenjuje. Dobar primjer za to je jedan od najpopularnijih stihova u Bibliji: “Jer znam planove koje imam za vas, govori Gospodin, planove za dobrobit, a ne za zlo, da vam dam budućnost i nadu”. (Jeremija 29,11) Ako to stavite na pločicu i objesite na zid, lako ćete zaboraviti kontekst. Prvo, ovo je bilo obećanje dano Izraelu u izgnanstvu, a ne svim ljudima u svako doba. Drugo, s tim je povezan uvjet: prvo će se morati obratiti Bogu.

Bog nam govori kroz učenja 

Biblija također sadrži učenja, ponajviše u Pavlovoj poslanici. Objašnjena nam je Božja istina, što je ključno za naš život. Važno je razumjeti važna pitanja poput toga tko je Bog, koliko je loš grijeh, zašto je Isus divan Spasitelj i koja je uloga Duha Svetoga. Vjera je povjerenje u Boga i ljubav prema Bogu, ali da bismo to učinili moramo znati i neke stvari. Dijelovi doktrine sadrže vječnu istinu koja je stoga izravno relevantna za nas danas.

Sve je povezano s Isusom

Vidimo da nam Bog govori na različite načine u svojoj Riječi. Stoga je važno s molitvom proučavati Božju Riječ, kako bismo je dobro razumjeli i mogli poslušati. Nije dovoljno samo odabrati stih iz Biblije i reći “ovo je Božja Riječ za mene danas”. Vrlo važan uvid kojeg nikada ne smijemo zaboraviti jest da cijela Biblija govori o Isusu. On je središte svega. On je rekao ljudima koji su s njim hodali u Emaus nakon Njegova uskrsnuća: “Sve što je o meni napisano u Mojsijevom zakonu i prorocima i psalmima mora se ispuniti”. (Luka 24, 44) Cijeli Stari zavjet napisan je kao priprema za Isusov dolazak. Cijeli Novi zavjet objašnjava važnost Njegova dolaska.

Koji dijelovi Biblije se danas primjenjuju?

Cijela je Biblija važna. Ne postoje dijelovi koje možemo ignorirati. Ali moramo se potruditi razumjeti kako se svaki dio odnosi na nas. Kada se usredotočimo na ono što je rečeno o Isusu i kako cijela Biblija veliča i objašnjava Isusa i našu potrebu za Njim, ne možemo pogriješiti.

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ: