Djeca Adama i Eve

Djeca Adama i Eve su preci svih živućih ljudi na zemlji. Biblija spominje da su Adam i Eva imali tri sina – Kaina, Abela i Šeta. Jesu li imali još djece i koliko ih je bilo?

Na početku, Bog je stvorio nebesa i Zemlju, a nakon što je vidio sve što je stvorio, u Njegovom srcu se pojavila želja za stvaranjem čovjeka. Bog je najprije stvorio muškarca, kojeg je stvorio od praha zemaljskog. Postanak 2 bilježi kako je Bog udahnuo dah u Adamove nosnice, dajući mu život. Adam znači ”crven” ili ”stvoriti”, jer je bio stvoren od tla zemaljskog, po kojem se hoda. 

Nedugo nakon stvaranja Adama, Božje srce, puno mudrosti i razumijevanja, vidjelo je da nije dobro da čovjek bude sam. (Postanak 2, 18) U Edenskom vrtu, istinskom raju na Zemlji, Bog je na Adama bacio dubok san. Za vrijeme svetog sna, Bog je od Adama uzeo rebro i od tog rebra stvorio je savršenu družicu za Adama, nazvavši ju Eva. 

Eva znači ”udahnuti” ili ”dati život”, jer kroz nju će mnoga djeca dobiti život. Adam i Eva kasnije će pasti u grijeh, nakon što ih bude kušala zmija. To će rezultirati time da Adam i Eva više neće živjeti u Vrtu, odnosno da će ostatak svojih života provesti na Zemlji, podižući mnogu djecu. 

Tko su bila prva djeca Adama i Eve?

Kain i Abel su bila prva djeca Adama i Eve: Prvi sin Adama i Eve nazvan je Kain; njegovo ime na hebrejskom znači ”dobiven”, jer je tako njemu Eva govorila nakon rođenja u Postanku 4, 1: „Uz Gospodnju pomoć dobila sam ovog sina“. Nakon Kainovog rođenja, rodio se drugi sin, Abel. Abelovo ime na hebrejskom znači ”dah ili para”, što možda ukazuje na to da je njegov život trajao kratko. 

VIDI OVO: 6 odgovora na pitanja o Adamu i Evi koja se ne usudite pitati

Biblija govori o vremenu u kojem su živjeli ta dvojica dječaka. Kain je radio na tlu, dok je Abel radio sa životinjama. Obojica su prišla Bogu sa žrtvama, no ono što je Abel prinio Bogu bilo je prihvatljivo. Gospodin govori Kainu kroz ohrabrenje, u vezi onoga što je ispravno i o tome da će prihvatiti plod njegovog rada, no umjesto razmišljanja o tome, Kain je osjetio duboku ljubomoru. 

Ljubomora je uzavrela do bijesa, zbog čega je Kain ubio svoga brata Abela. Postanak 4, 10 objašnjava reakciju i kaznu izrečeno ud Boga zbog Kainova ubojstva: 

„Jahve nastavi: “Što si učinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni viče. Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga! Obrađivat ćeš zemlju, ali ti više neće davati svoga roda. Vječni ćeš skitalica na zemlji biti“! (4, 10-12) 

Kain je bio odbačen od svoje obitelji i postao skitnica. Imao je mnoštvo djece, no podsjetnik na grijeh protiv Boga i njegovog brata označit će živote naraštajima koji dolaze. 

Kainova djeca bili su graditelji gradova; sagradili su grad Enoh. Daljnji potomci uzgajali su stoku, svirali su žične instrumente i trube. (Postanak 4, 19) Mnogi su kovali oruđa od bronce i željeza, a kroz Kainovu lozu nastala su mnoga tehnološka otkrića. To je dokaz da, usprkos grijehu ili prošlim neuspjesima, u budućnosti i dalje može biti uspjeha i dobrote. Počeci ne određuju odredišta. 

Po čemu je Šet bio drugačiji?

Nakon ubojstva Abela i protjerivanja Kaina, Adam i Eva dobili su novu nadu kroz drugo dijete, Šeta. Postanak 4, 35 govori i tome da je Eva zahvalila Bogu na tome ”što joj je podario drugo dijete, na mjestu Abela”. Šetovo ime na hebrejskom znači ”posvećen ili nadoknada”. 

Imena imaju duboko značenje i važnost i često prikazuju ono kakva bi mogla biti sudbina ili potencijal neke osobe. Iz tog razloga se imena u Bibliji često mijenjaju, jer se tako prikazuje Božje djelovanje kroz vrijeme. Šet je bio nadoknada ili dar, koji je trebao nadoknaditi težak gubitak Abela, no Šet je također bio i posvećen i blagoslovljen. 

Biblija u Postanku 5 govori o tome da je Šet uvelike podsjećao na svoga oca, Adama. Živio je 912 godina i imao je i sam mnoge sinove i kćeri. Kroz Šetovu lozu rođen je Noa, a kada je Bog poplavio Zemlju i sve ono što je na njoj živjelo, samo je Noina loza bila pošteđena. Šetova loza bila je posvećena i blagoslovljena, jer je upravo kroz Šetovu lozu čovječanstvo bilo pošteđeno. 

VIDI OVO: Jesu li Adam i Eva bili u braku u Edenskom vrtu?

Govori li Biblija bilo što o drugoj djeci Adama i Eve?

Postanak 5, 3-5 baca svjetlo na potomke Adama i Eve, izuzev Šeta, u kratkom sažetku:

„Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije“. Zbog toga što je tada živjelo puno manje ljudi, ljudi su živjeli puno dulje nego danas. Adam je bio otac sinova i kćeri, no samo o prvoj trojici Biblija više govori i o njima postoji genealogija. 

Adamov prvi potomak će naseliti i ispuniti Zemlju, kao što je Bog podučio Adama i Evu neka se množe i neka budu plodni. Iako se ne zna puno toga o njihovoj ostaloj djeci, znamo da su služili velikoj svrsi ispunjavanja Zemlje. 

S kime su se vjenčavala djeca Adama i Eve? 

Genealogijske bilješke o trima sinovima Adama i Eve daju djelić uvida o njihove živote i ono tko bi bili njihovi potomci. No postavlja se pitanje, koga su sinovi oženili? To pitanje dovodi do upozorenja na incest, no Bible.org to objašnjava ovako: 

„Što se tiče incesta, to nije bio smatran grijeh i nije bio zabranjen za Adama i prvog čovjeka. Ako je narod trebao napučiti i ispuniti zapovijed datu u Postanku 1, 28, nema sumnje da su se Adamovi sinovi i kćeri međusobno ženili, kako bi naselili Zemlju. No zbog čistoće naroda koja je tada postojala, kao i dugačkih života, nije bilo štetnih učinaka toga, kakve vidimo danas. S vremenom, kako su učinci grijeha počeli uzimati danak na ljudsku rasu, brak između braće i sestara dovodilo je do nasljednih problema“. 

VIDI OVO: Gdje je Kain našao svoju ženu?

Djeca Adama i Eve ženili su se međusobno, no posljedice i grijeh, onako kako mi to vidimo danas u modernim vremenima, nisu postojali u ranom čovječanstvu. Jasno je, kroz proučavanje genealogije da će Bog nastavljati čistiti lozu kroz odabir Šetove loze, ne bi li poštedio čovječanstvo kroz Noinu lozu, nakon potopa. 

Nadalje, rođenje, život i požrtvovna smrt i uskrsnuća Isusa Krista preuzele su grijeh, što je dovelo do očišćenja čovječanstva, kako je Bog planirao odavna, radi posvećenja Njegovog naroda. 

Što kršćani mogu naučiti od djece Adama i Eve? 

Kršćani mogu naučiti puno toga od djece Adama i Eve. Jasno je da, kroz ono što se dogodilo između Kaina i Abela, ne smijemo dopustiti grijehu da nas kontrolira. Često ćemo se osjećati kao da se ne možemo nositi s onime što naši vršnjaci postižu, no to ne bi trebalo u nama stvoriti ljubomoru ili ljutnju. Umjesto toga, trebamo gledati u balvan, koji se nalazi u našim očima, umjesto da gledamo u trun koji je u oku našeg brata. (Matej 7, 3) Rad na onome što možemo kontrolirati, naša vlastita djela, je neizmjerno bolje od uzrokovanja boli drugima. 

Jasno je da nas Bog želi i ohrabriti, isto onako kako je ohrabrio Kaina, prije nego što je Kain odabrao odbaciti Božju nadu. (Postanak 4) Plod naših života može biti prikazan kroz hod u poslušnosti  prema naputcima Duha Svetoga, kao i kroz plod samokontrole, kojeg daje Duh. (Galaćanima 5, 22) 

Kroz Šetov se život mogla nazreti nova nada. Gospodin je blagoslovio Adama i Evu s novim sinom, Šetom, nakon što je Kain ubio Abela. Biblija nam govori da je Šet izgledao poput njegovog oca, Adama, što dovodi do toga da je možda Šet bio obnovljena nada za Adama i Evu, nada u novi početak nakon tragedije. 

Bog je nastavio s ovom novom lozom i kroz tu lozu će nastati Noa; kasnije će Noa i njegova obitelj biti pošteđeni u potopu. To nije bila slučajnost, da je kroz novog sina cijela loza pošteđena, da nije bila označena tamom koju je uzrokovao Kain. Služimo velikom Gospodinu drugih prilika. Šetova loza druga je prilika za Adama i Evu i za nastavak potomstva. 

VIDI OVO: Ako je Bog znao da će Adam i Eva sagriješiti, zašto ih je stvorio?

Zbog čega je ovo važno? 

Adam i Eva bili su prvi ljudi na Zemlji i ljudi od kojih su nastali svi ostali ljudi koji danas hodaju Zemljom. Svi smo povezani, svi smo, zbog njih, obitelj po tijelu. Njihova su djeca naši preci, a od onih koji su bili prije nas možemo puno toga naučiti. 

Najveća nada za sve jest ta što je od njihove loze rođen Spasitelj svijeta, Isus Krist, kojeg je rodila Marija, čovjek i koji je došao kako bi spasio cijelo čovječanstvo od grijeha svijeta. Prvi grijeh počinili su prvi ljudi, Adam i Eva. Nada koju ljudi imaju nalaze se u Ocu koji oprašta i voli, koji iskreno traži odnos sa svojim stvorenjima, od nastanka čovjeka pa sve do danas. 

Autorica: Cally Logan; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com