Dječak u sirotištu sklopio ruke i podigao oči u molitvi

Jedan maleni dječak sklopio je ruke i podigao oči u molitvi. Jednostavnim jezikom se molio Bogu da bude nazočan za stolom.

Prije više godina čuo sam priču o sirotištu koje je u Weimaru držao John Falck. Postojali su dani kad mali dječaci tog sirotišta nisu raskošno jeli kao u neke druge dane, ali nikada nisu prigovarali.

Kao da su shvatili veliku činjenicu Božje dobrote i radovali se u obećanjima Gospodnjim da će ih On kroz sve provesti.

Bio je to divan prizor kad su nakon rada tijekom dana dječaci dolazili po svoj večernji obrok. Ponekad bi se njihovi dječji glasovi podizali u pjesmi zahvale, a ponekad bi zajedno molili. No bile su i prilike kad su pojedinci vodili u molitvi.

Jedne zimske večeri zauzeli su svoja mjesta za stolom. Jedan malen dječak, sasvim, sasvim malen, sklopio je ruke i podigao oči u molitvi. Jednostavnim jezikom molio je Gospodina da bude nazočan za stolom. A onda je, na iznenađenje Johna Falcka, rekao:

”Molim vas, gospodine, s obzirom da smo molili Isusa da bude nazočan za stolom, ne bismo li mogli postaviti jedan stolac za Njega?” John Falck nije mogao reći ne te je dovukao jedan prazan stolac do stola. Ispred njega postavili su tanjur, nož, viljušku i žlicu. Malen dječak zadovoljno je odahnuo.

VIDI OVO: Dječak (12) se godinama molio da bude posvojen: Uzdao sam se u Boga!

Tek što su počeli jesti, na vratima se začulo kucanje. Pred njima je stajao malen dječak u dronjcima, cvokoćući i dršćući od hladnoće i gladi. Njegove plave oči bolno su se podigle u molbi za hranom. U toplinu i gostoljubivost sirotišta te je večeri John Falck uveo ovoga dječaka i doveo ga do stolca koji je bio rezerviran za Isusa.

Pred njega je stavio kruh i mlijeko i malen dječak je zadovoljno jeo. Zatim se John Falck digao na noge i, stojeći na čelu stola, jednostavno rekao: ”Zaista kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednom od ovih najmanjih” (vidi Mt 25,40).

Ako bi Isus bio ovdje u tijelu, nastavio bi s istom službom koju je započeo u Judeji i nastavio u Galileji. Nije ovdje u fizičkom obličju, ali je u Duhu. On boravi u vašem i mom srcu. Neka služi našim rukama. Neka ljubi našim srcem. Neka govori našim ustima. Neka hoda našim nogama. Tada ćemo naći i otkriti tajnu primanja – davanjem i primanjem ljubavi.

Autor: Charles S. Price