Dokaz da ste Božje dijete

Dokaz da ste Božje dijete je da ga slijedite, da se “okrećete” i idete njegovim putem. To je neprekidni stav ispravljanja.

To je kao vožnja; morate odlučiti u koji ćete grad poći, ali čak i nakon što otkrijete da ste na dobru putu, ne zaključavate volan i ne stavljate nogu na gas, jer biste se našli u problemu.

Nakon što utvrdite kojim pravcem morate ići i na tom ste putu, izvršiti morate još mnoge sitne ispravke, jer ako vam automobil juri cestom i nailazi na zavoj, morate se prilagoditi zavoju.

A tako postoji i zavoj u vašoj ćudi, zavoj u vašoj naravi i vašoj namjeri da služite Bogu. Međutim, dokaz izvornosti njegova djela je da kad god automobil počne skretati od njegove volje, vraćate ga ponovno natrag!

Uvijek ga vraćate natrag jer vaša namjera je ugoditi i nećete dopustiti skretanje da biste završili u jarku.

Vidite li? “… osim ako se ne obratite i ne postanete kao mala djeca!” To je stav neprestana ispravljanja i prilagođavanja volji Božjoj te trajno nastojanje da mu ugodite.

Ne samo da ste negdje u prošlosti obavili neku transakciju i potpisali željenu pristupnicu, nego je i danas stav vašega srca: “Želim ugoditi Bogu!” Ako vam on pokaže da mu neko djelo, neki stav, nešto što radite ne ugađa, ne odmarajte se u prošlosti.

Jednostavno se ne odmarajte ondje, već kažite: “Gospodine, želim ti i danas ugoditi kao onoga prvog dana kad sam te tek susreo.” Potreban je trajni stav u skladu s njegovom voljom.

Autor: Paris Reidhead

NAJNOVIJE!