NaslovnicaEvanđelje danaUstade, zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha

Ustade, zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha

Evanđelje dana za utorak, 4. srpnja 2023. godine: Ustade, zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha. (Matej 8, 23-27)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u lađu, pođoše za njim njegovi učenici. I gle, žestok vihor nasta na moru tako da lađu prekrivahu valovi. A on je spavao. Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: »Gospodine, spasi, pogibosmo!« Kaže im: »Što ste plašljivi, malovjerni?« Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha. A ljudi se u čudu pitali: »Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?« (Matej 8, 23-27)

Evanđelje dana – komentar

Galilejsko je more poznato po iznenadnim, snažnim olujama koje ga pretvaraju u uzburkanu pjenu. Vjetrovi se obaraju dolinom Jordana sa sjevera ubrzavajući u uskoj guduri. Kad udare u More, ono postaje nesigurno za plovidbu.

U ovoj prigodi Isus je prelazio sa zapadne strane na istočnu. Kad je nastala oluja on je spavao u lađi. Uplašeni učenici su ga probudili sa izbezubljenim povicima upomoć. Služi im na čast što su se obratili pravoj osobi. Ukorivši ih zbog njihove slabe vjere, zaprijetio je vjetrovima i valovima. Kad je nastala velika tišina, ljudi se čudahu što su se čak i elementarne sile pokorile njihovom skromnom Putniku.

Svi učenici prije ili kasnije naiđu na oluje. Katkad nam se čini da će nas valovi progutati. Kako je ugodno znati da je Isus s nama u oluji. Nitko ne može svladati životne oluje kao Isus Krist. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, hvala što si dao svoj život za moju slobodu iz ropstva grijeha. Želim Te slijediti, bez obzira što me snađe u životu. Vjerujem da ćeš mi pomoći u nevolji i biti moja snaga u slabosti. Neka je slava Tvome imenu, amen!