Dolaze bolji dani – Bog će riješiti sve kroz što sada prolazite

„(…) prve dakle godine njegova kraljevanja, ja, Daniel, istraživah u Pismima broj godina koje se – prema riječi koju Jahve uputi proroku Jeremiji – imaju ispuniti nad ruševinama Jeruzalema: sedamdeset godina“ (Daniel 9,2).

Jeste li ikada čitali Bibliju i naišli na redak koji kao da se odnosio izravno na situaciju u kojoj ste tada bili?

Upravo se to dogodilo proroku Danielu. Nije imao Bibliju kakvu mi danas imao, ali je imao nešto jako vrijedno. Imao je svitak proroka Jeremije.

VIDI OVO: 10 stvari koje niste znali o biblijskom proroku Danielu

Dok ga je čitao, shvatio je da se proročanstvo koje je izrekao Jeremija događalo u stvarnosti – u njegovom vremenu. To je jako utjecalo na njega te je doživio osobno buđenje.

U to vrijeme su Židovi živjeli kao zatočenici u Babilonu. Jeremija i drugi proroci upozorili su Izrael da se odrekne svog idolopoklonstva ili će biti osuđeni.

No ljudi su to ignorirali. Tada je došlo vrijeme za sud.

VIDI OVO: 4 izvrsne lekcije o molitvi koje možemo naučiti od proroka Daniela

Siguran sam da, dok je Daniel čitao Jeremiju, je došao do ovog vrlo poznatog citata u kojem je Gospodin rekao: „Jer ovako govori Jahve: ‘Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina, ja ću vas pohoditi te vam ispuniti dobro obećanje da ću vas vratiti na ovo mjesto“ (Jeremija 29,10).

Tada je Bog rekao: „Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu“ (29,11).

Prepoznajete li taj zadnji citat? Njegov se princip odnosi i na nas danas. Možda ste i vi trenutno u nekakvom Babilonu. Život ne ide kako ste se nadali da hoće. Ne znate hoće li ikada biti bolje.

VIDI OVO: Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek! Stvari koje je činio u prošlim danima On će činiti i u danima u kojima mi živimo!

U ovo sam siguran: bolji dani tek dolaze. U konačnici će Bog riješiti sve kroz što sada prolazite – za vaše dobro i za Njegovu slavu. Bolji dani u koje sam siguran su dani u raju kada ćemo biti u prisutnosti Gospodina.

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Harvest.org