lekcije o molitvi koje možemo naučiti od proroka Daniela
Foto: seder-olam.info

Starozavjetna knjiga proroka Daniela (10,13-21) nas može naučiti važnim lekcijama o molitvi, a koje mogu učiniti da i naše molitve postanu puno učinkovitije.

1. Naše molitve imaju moć pokrenuti Boga i Njegove snage na nebu. Bog ponekad čeka nas na Zemlji da preuzmemo inicijativu.

2. Da bi stigle pred prijestolje Božji na nebu, naše molitve moraju biti pomazane i nošene silom Duha Svetoga (izrečene u Duhu). “Jer kraljevstvo Božje nije u riječi nego u sili.” (1. Korinćanima 4,20)

3. Stoga, naša molitva mora biti prvenstveno puna slavljenja i zahvaljivanja, jer ovo će učiniti da je ona poput rakete koja leti ravno do prijestolja Božjega. Naše prošnje, molitve i molbe moraju biti upućivane Bogu sa zahvaljivanjem (1. Timoteju 2,1).

4. Post povećava našu duhovnu osjetljivost i dodaje nadnaravnu dimenziju našoj molitvi. Neke sotonine snage će biti pobijeđene samo kroz post i molitvu (Matej 17,21).