Druga Božja zapovijed

Kršite li drugu Božju zapovijed a da toga niste ni svjesni? Prvo pogledajmo što druga zapovijed kaže:

„Ne gradi sebi lika ni ikakva obličja onoga što je gore na nebu ili onoga što je dolje na zemlji ili onoga što je u vodama ispod zemlje; ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran; kažnjavam bezakonje otaca — onih koji me mrze — na djeci sve do trećega i četvrtoga koljena, a iskazujem milosrđe tisućama [naraštaja] onih koji me ljube i drže moje zapovijedi“ (Izlazak 20,4-6).

Ovu je zapovijed, zajedno s ostalima, Bog dao Mojsiju na brdu Sinaj. U to su vrijeme okolni narodi štovali mnoge „bogove“ zajedno s vrhovnim „bogom“ (predstavljenog idolima) za koje su vjerovali da kontroliraju razne aspekte njihovih života. Kako bi bili sigurni da imaju naklonost tih „bogova“, vjerovali su da ih moraju umiriti na različite načine.

U drugoj zapovijedi Bog je govorio Mojsiju da je On drugačiji od tih takozvanih „bogova“. Ispod je pojednostavljena verzija parafraze druge zapovijedi koju je dao jedan biblijski učenjak.

„Nemojte misliti o meni kao što ostali narodi misle o svojem vrhovnom bogu, konačnom i ograničenom. Nemojte misliti o meni na takav način. Nisam ograničen niti konačan… Ništa ne može spriječiti moj naum… Ništa u vidljivoj stvarnosti ne može istinski iskazati tko sam i kakav sam. U jednom smislu, sve što je vidljivo odražava moju narav i mudrost; jer sve je mojih ruku djelo. No, u drugom smislu, ništa u vidljivoj stvarnosti nije poput mene; ništa ne može adekvatno predstaviti tko sam ja. Prevelik sam da bi me se razumjelo u smislu bilo čega konačnog u prirodnom poretku. Stoga, nemojte misliti o meni kao o Bogu kojeg se može predstaviti u okvirima neke konačne slike. Ako tako činite, to neću biti ja, Jahve, kojeg štujete; to će biti neki drugi bog vaše vlastite mašte. Ja sam ljubomoran Bog. Ja, Jahve, svemoćan, transcendentni Bog, Onaj sam kojeg morate štovati. Ne smijete štovati umanjeno božanstvo vaše mašte.“

VIDI OVO: Zašto protestanti i rimokatolici nemaju istu numeraciju Deset Božjih zapovijedi?

Što nas uči druga Božja zapovijed? 

Ono što nas druga zapovijed uči jest da moramo štovati Boga kakav On uistinu jest. To je isto Isus učio: „Ali dolazi čas, i sad je tu, kad će se istinski klanjatelji Ocu klanjati u duhu i istini. Jer Otac i traži takve klanjatelje svoje. Bog je duh, i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini“ (Ivan 4,23-24).

Bog ne može biti idol kojeg stvara čovjek. On je Duh. Jedini način na koji možemo znati istinu o tome tko je Bog jest da nam se On sam otkrije. Bog se otkrio Izraelcima kroz 10 zapovijedi. Po njima su razumjeli da je Bog svet, pravedan i dobar. Mi imamo jasnije otkrivenje kroz Isusa, Duha Svetoga i Božju riječ.

Unatoč tom jasnom Božjem otkrivenju, ljudi radije štuju „bogove“ vlastite izrade nego istinitog i živog Boga. Ti „bogovi“ mogu biti bilo što od moći do užitka i posjedovanja. Sve što zauzima mjesto koje pripada Bogu u našem životu jest idol. Idolopoklonici su usredotočeni sami na sebe. Žele zadovoljiti sami sebe i ne misle na Boga.

Trebamo poštivati ne samo drugu zapovijed, već i sve druge Božje zapovijedi. One nas drže povezane s Bogom i također nas čuvaju od nevolje sa samima sobom, obitelji, prijateljima i bližnjima. Bog zna što je najbolje za sve nas i želi nam svima da budemo u miru s Njime i živimo u miru i skladu jedni s drugima.

Izvor: Biblword.net; Priredila i prevela: Vesna L.