Neki ljudi misle da su spašeni zato što drže zapovijedi.

No Isus je rekao: “Nitko od vas ne izvršava zakon,” a ja ću radije vjerovati Njemu nego tebi. Nisi držao zapovijedi, prijatelju moj, pa štoviše, to i sam znaš. Bar si nekada u svome životu prekršio jednu od Njegovih zapovijedi.

Bog kaže: “Jer tko sav zakon drži, a pogriješi samo u jednom, kriv je za sve” (Jakovljeva 2,10). Jedna točka, jedan grijeh, jedna prekršena zapovijed i prekršio si zakon.

Dakle, osuđen si. Presuđeno ti je. Grešnik si. Prekršio si zapovijed i kriv si. Što ćeš učiniti u vezi s tim? “O,” ti kažeš, “okrenut ću novi list i početi ispravno živjeti. Nikada više neću prekršiti nijednu zapovijed.” Nećeš? Ne budi u to previše siguran. Da budem iskren, ne bih se u tebe pouzdao. No i kad bi ih mogao od sada držati, što ćemo s prošlošću? Što je sa zapovijedima koje si već prekršio? Zar će ih Bog previdjeti?

Svakako da neće. Moraš dati odgovor za svaki svoj grijeh, ukoliko ne dozvoliš da Krist odgovori za tebe. On nikada nije prekršio nijednu zapovijed. Bio je bezgrešan. On je u potpunosti i savršeno održao zakon. Ali zato što ga ti nisi održao, trebalo je dati otkup i prinijeti žrtvu za tebe. On, Janje Božje, je moja žrtva. Zašto Mu ne bi dozvolio da bude i tvoja?

Čiste stranice su u redu, a čist život je idealan, ali ne zaboravi, još uvijek moraš uzeti u obzir i stare stranice s mrljama grijeha. Bog to neće previdjeti. One se moraju oprati i sasvim očistiti. Svaki dug mora biti namiren.

Pretpostavimo da si kupovao na veresiju, a zatim jednoga dana počneš kupovati za gotov novac. Hoće li to ukloniti tvoj dug i poništiti prijašnji račun? Svakako da neće. Dug ostaje sve dok se ne plati. Okreni novi list ako želiš; počni držati zapovijedi ako možeš, ali što ćeš s onima koje si već prekršio?

Pretpostavimo da dođe netko i plati tvoj dug, što onda? Sada možeš početi ispočetka. Plaćaj od sada i sve će biti u redu. Prijatelju moj, Krist je platio tvoj dug. On je dao otkup za svaku zapovijed koju si prekršio i za svaki grijeh koji si bilo kada počinio. Vjeruj to, zahvali Mu i idi slobodan.

Držanje zakona da bi se spasili bilo bi isto kao kad bi se pacijentu u sanatoriju ponudila knjiga zakona o zdravlju. On ima rak i potrebno mu je iscjeljenje. I ti si bolestan. Imaš rak grijeha. Potreban ti je netko tko može ukloniti tvoju bolest i tko može dati ti zdravlje, a ne knjigu zakona. Prijatelju, Krist je to učinio. On je uzeo tvoj grijeh dok je bio razapet na križu, ponio ga je na svom tijelu, i sada ti nudi svoj život – vječni život.

Pavao je u svoje vrijeme zbog zakona vodio stalnu borbu sa Židovima. On je to nazivao: “religijom Židova” od koje se obratio Kristu. Čuj ga što kaže:

“Jer djelima zakona nitko neće opravdati pred njim … čovjek (se) opravdava vjerom bez djela zakona” (Rimljanima 3,20 i Rimljanima 3,28). “Ako pravednost dolazi posredstvom zakona, onda je Krist uzalud umro” (Galaćanima 2,21).

Autor: Oswald J. Smith