Duhovi umrlih ljudi: Mogu li nam se ukazivati?

Duhovi umrlih ljudi ne mogu se ukazivati živim ljudima. To su sotonske prevare, jer demoni se maskiraju kao “anđeli svjetla”.

Biblija jasno tvrdi da postoje duhovna bića, i dobra i zla, ali negira ideju da duhovi umrlih ljudi mogu ostati na zemlji, i, primjerice ukazivati se ili “progoniti” žive.

I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud … (Hebrejima 9, 27)

To je ono što se događa s čovjekovom dušom nakon smrti – sud. Rezultat ove presude je nebo za vjernika (2. Korinćanima 5, 6-8) i pakao za nevjernika (Matej 25, 46). Između nema. Ne postoji mogućnost da na zemlji ostanete kao “duh”.

Biblija uči da postoje duhovna bića

Ta duhovna bića se mogu pojaviti u našem fizičkom svijetu. Biblija ta bića identificira kao anđele i demone. Anđeli su duhovna bića koja vjerno služe Bogu. Anđeli su pravedni, dobri i sveti.

Demoni su pali anđeli, anđeli koji su se pobunili protiv Boga. Demoni su zli, varljivi i destruktivni. Istina je da se demoni maskiraju kao “anđeli svjetla“, “sluge pravednosti”. Izgledaju kao “duh” umrlog ljudskog bića. Učinit će sve što je u njihovoj moći da prevare ljude, odvedu ih od Boga.

Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla. Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim. (2. Korinćanima 11, 14-15)

Naredni stihovi u Knjizi o Jobu potvrđuju da je smrt završetak života na zemlji.

Kao što se oblak razilazi i nestaje ga, tako tko siđe u grob, neće više nikada doći natrag. Nikada se više neće vratiti kući svojoj, i njegov ga stan nikada opet neće vidjeti. (Job 7, 9-10)

Jesu li duhovi stvarni?

Duhovi su stvarni, ali nisu anđeli od Boga ili naši voljeni koji su umrli. Oni su pali anđeli, Sotonine sluge, koji nas pokušavaju prevariti.

Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. (Efežanima 6, 11-12)

Što je sa slučajevima u kojima “duhovi” djeluju na “pozitivne” načine? Što je s vidovnjacima koji tvrde da prizivaju pokojnike i od njih dobivaju istinite i korisne informacije? Opet, ključno je zapamtiti da je cilj demona obmanjivati. Ako je rezultat da ljudi vjeruju u vidovnjaka umjesto u Boga, demon će biti više nego voljan otkriti istinske informacije. Čak se i dobre i istinite informacije, ako su iz zla izvora, mogu upotrijebiti za zabludu, korumpiranje i uništenje.

Ljudi su iznutra svjesni duhovnog svijeta. Nažalost, umjesto da traže istinu o duhovnom svijetu komunicirajući s Bogom i proučavajući Njegovu Riječ, mnogi ljudi se otvaraju duhovnoj zabludi koja ih obmanjuje. Sotona se zasigurno smije duhovnoj obmani koja danas postoji u svijetu.

“Neka se ne nađe kod tebe nitko, koji bi pustio da sin njegov ili kći njegova idu kroz oganj, nitko, koji bi vračao, ili koji bi gatao, ni koji bi čarao ili bajao, Nitko, koji bi gonio duhove, nitko, koji bi pitao duha mrtvaca ili duha vračarskog ili se obraćao na mrtve! Jer je gnusoba Gospodu, tko god se tim bavi. Zbog tih gnusoba protjerat će ih ispred tebe Gospod, Bog tvoj.” (Ponovljeni zakon 18, 10-12)

Trebamo li se bojati duhova?
Foto: Unsplash

Trebamo li se bojati duhova?

Ne trebamo se bojati Sotone i demonskih prikaza mrtvih ljudi ako smo dali svoje srce Isusu i budemo podalje od sotonskih praksi poput spiritizma, gatanja, tarota …

“Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet … Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.” (1. Ivanova 1.4)

Božji anđeli nas vode i štite, ne ozljeđuju nas, niti nam lažu. Psalmist kaže: “Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim.” (Psalam 91, 9-11)

Ako smo vjerni Isusu i pokoravamo Mu se vjerom, Sotona i demoni (ili duhovi umrlih ljudi) nemaju moć nad nama. Rimljanima 8, 31 kaže: “Ako je Bog za nas, tko može biti protiv nas?”

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!