Je li grijeh ne čitati Bibliju?

Ako Bog želi da čitamo Njegovu riječ, tada je ne čitati Biblije grijeh. Zašto bi nam dao knjigu ako Mu nije stalo da se ona čita?

Grijeh je svaka riječ, misao, motivacija ili djelo kojemu „potrebna je slava Božja“ (Rimljanima 3, 23). Grijeh je kršenje Božjeg zakona i protivljenje Njegovoj naravi i zakonima. Ako Bog želi da čitamo Njegovu riječ, tada je ne čitanje Biblije grijeh.

Sama činjenica da je Bog inspirirao nastanak Svetog Pisma i očuvao ga kroz stoljeća ukazuje da On želi da ga se čita. Zašto bi napisao knjigu ako Mu nije stalo da se ona čita?

Grijeh počinje u srcu, a tu Bog gleda (1. Samuelu 16, 7; Jeremija 17, 10; Rimljanima 8, 27).

Ne čitati Bibliju je grijeh?

Ako ne čitamo Bibliju zato što nas ne zanima što nam Bog želi reći, krivi smo za apatiju. Ako ne čitamo Bibliju zato što mislimo da to ne moramo, krivi smo zbog ponosa. Ako ne čitamo Bibliju zato što nemamo vremena, ili ju ne smatramo bitnom, krivi smo za krive prioritete.

VIDI OVO: 3 izvrsna razloga zašto trebate čitati Bibliju

Isus je rekao „Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati“ (Matej 6, 33). Isus je isto tako rekao „Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati.“ (Luka 12, 48).

Bog od nas očekuje da utrošimo svoje vrijeme, resurse, strast i službu onomu što ima vječnu vrijednost. Oni koji imaju pristup Božjoj Riječi odgovarat će Njemu za ono što učine s tom privilegijom.

U Psalmu 119, koji se tiče Božje riječi, psalmist „uči“, „uvažava“, „čuva“, „objavljuje“, i „promišlja“ o Božjoj riječi (Psalam 119, 6-8, 13, 15). Sve ovo podrazumijeva čitanje Biblije. Ne samo čitanje, nego i duboku želju da se Božja riječ upozna, da se primjeni na život i podijeli s drugima.

Osim primjera psalmista, vjernika se upućuje da „Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine.“ (2. Timoteju 2, 15). S obzirom da se radi o izravnoj zapovijedi da se čita Biblija, čini se da je ne čitanje grijeh.

Čitanje Biblije pomaže duhovnom razvoju

Čitanje i proučavanje Božje riječi oprema vas da se bolje nosite sa životnim izazovima, a izbjegavanje grijeha ne čitanja Biblije može spriječiti počinjenje ostalih grijeha: „U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.“ (Psalam 119, 11). Čitanje Biblije pomaže duhovnom razvoju (1. Petrova 2, 2).

VIDI OVO: Zašto svakodnevno trebamo čitati Bibliju?

„Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.“ (Hebrejima 4, 12). Svi u životu trebamo istinu koju donosi Božja riječ. Trebamo čitati Bibliju.

Kršćani imaju odgovornost čitati Riječ Božju kako bi ju mogli prenijeti svijetu. Prva Petrova poslanica (3,15) nam zapovijeda da uvijek budemo spremni dati odgovor na pitanje o nadi koju imamo u Krista. Nevjernici imaju pitanja. Kada naiđu na kršćana koji ne poznaje Bibliju, može se činiti da nema odgovora, a to nije u redu prema onima koji imaju pitanja.

Grijeh je zanemariti priliku da čujemo Boga

Za većinu ljudi, Biblija je dostupna na razne načine. Grijeh je zanemariti naše prilike da čujemo Boga. Za one koji ne znaju ili ne mogu čitati, postoje audio Biblije. Mnoge Biblije sadrže dodatne komentare kako bismo ih mogli lakše razumjeti. Moderne verzije mogu pomoći starim situacijama da ožive kako bi mogli promatrati Bibliju u pravom kontekstu. Na čitanje Biblije se može primijeniti slijedeći citat: „Znati dakle dobro činiti, a ne činiti – grijeh je ” (Jakov 4,17).

VIDI OVO: Je li Biblija koju danas čitamo promijenjena u usporedbi s originalom?

Često, kada smo zabrinuti je li nešto grijeh ili ne, pitamo se krivo pitanje. Bolje pitanje bi bilo: „Što bi Isus htio da učinim?”. U Njegovoj najdužoj zabilježenoj molitvu, Isus je molio Oca: „Posveti ih u istini: Tvoja je riječ istina” Ivan 17,17). Imamo Njegov odgovor.

On želi da budemo posvećeni, a to možemo postići jedino proučavanjem i primjenom Božje riječi. Zanemarivanje Biblije Bogu nije milo te nas čini ranjivima na napade Sotone, našeg neprijatelja (1. Petrova 5,8).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod Mislav U.

NAJNOVIJE!