Kršćani starozavjetni zakon

Moraju li kršćani još uvijek držati Zakon iz Starog zavjeta, kao što navodno govori Matej 5,18-19?

Kratak odgovor na vaše pitanje o držanju starozavjetnog Zakona jest ne, kršćani nisu obvezni živjeti u skladu sa starozavjetnim Zakonom koji se nalazi u prvih pet knjiga Biblije.

To znamo jer mnogi stihovi iz Novog zavjeta rješavaju ovaj problem. U pokušaju razumijevanja ovih stihova, korisno je pronaći druge biblijske stihove da ih shvatimo.

Zakon je služio kao nadziratelj

U Galaćanima 3,23-26, Pavao uči da je Zakon služio kao „nadziratelj“ koji nas vodi ka vjeri u Isusa. Zakon nam pokazuje našu nesposobnost da držimo Zakon u vlastitoj snazi. Stoga zaključuje: „A otkako je došla vjera, više nismo pod nadzirateljem (Zakonom).“

U Rimljanima 3,19-26 vidimo da se nitko ne može opravdati držanjem zakona jer smo ga svi prekršili. Zapravo, opravdani smo vjerom u Isusa, bez Zakona. U Rimljanima 7,6, Pavao tvrdi da smo „sada riješeni od Zakona.“ U Rimljanima 10,1-4 nastavlja da je „svršetak Zakona Krist — za pravednost svakomu koji vjeruje.“ Vidi također Galaćanima 2,15-21; Efežanima 2,8-10.

O čemu je Isus govorio?

Dakle, u svjetlu ovih drugih biblijskih stihova, o čemu je Isus govorio u Mateju 5,18-19? Ova dva stiha zapravo su dio duljeg odjeljka (Matej 5,17-48) u kojem Isus uči o tome što znači „ispuniti“ Zakon i Proroke (cijeli Stari zavjet). Vjerski vođe u Isusovo doba posvetili su posebnu pozornost poslušnosti, odnosno „čuvanju“ strogog pravnog značenja 631 zapovijedi koje se nalaze u prvih pet knjiga Biblije. Jedna od činjenica koja ih je brinula jest kao da Isus ne poštuje ove zakone na isti način kao i oni (Matej 12,1-2.10-12; Marko 2,23-27; 3,1-6; 7,1-5; Luka 13,10-17; Ivan 5,2-18).

Isus je došao ispuniti Pisma

U Mateju 5,17-19, Isus jasno potvrđuje trajnu prirodu i autoritet Svetoga pisma. Zapravo, najavljuje da je došao ispuniti Pisma – koja upućuju na put do Njega kao Božjeg obećanog Mesiju (vidi Luka 24,25-44; Ivan 5,39-46). To podržava Isusovu poveznicu Pisma s time da se „sve“ treba ispuniti (Matej 5,18). Kao što znamo iz Ivana 19,30; Galaćanima 4,4-5; Efežanima 1,10; Kološanima 1,15-20; i Hebrejima 1,1-4, ovo obećanje o svemu što se treba dogoditi ispunjeno je u Isusovom životu, smrti i uskrsnuću.

VIDI OVO: Je li Bog Staroga zavjeta drugačiji od Boga Novoga zavjeta?

Nakon što je utvrdio svoje duboko poštovanje prema Svetom pismu, Isus dalje u Mateju 5,21-48 iznosi dublje značenje nekoliko specifičnih zapovijedi nizom izjava: „Čuli ste da je rečeno… A ja vam kažem…“. Umjesto da je zakone stavio postrani, Isus pokazuje puni smisao zakona kao Božju namjeru – zapravo ga je teže držati, a za ulazak u nebesko kraljevstvo osoba mora nadmašiti pravednost vjerskih vođa (Matej 5,20 ). Isus završava odjeljak time da je neophodno da njegovi slušatelji budu savršeni, kao što je Bog savršen (Matej 5,48).

Razlog zašto je Isus došao

Baš kao što su Isusovi slušatelji bili zapanjeni Isusovim učenjem (Matej 7,28), tako smo i mi, jer nitko od nas ne može biti savršen poput Boga. Zato je Isus došao na zemlju kako bi nas spasio kroz svoju žrtvenu smrt i pokazao nam kako Bog želi da živimo. Budući da smo otkupljeni kroz Isusa, dobivamo njegov Duh koji nam omogućuje da rastemo u našoj sposobnosti i živimo dublju svrhu Božjih zapovijedi (Titu 3,5-8).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.