Je li Bog Staroga zavjeta drugačiji od Boga Novoga zavjeta?

Mnogi čitatelji Biblije znaju reći kako je Bog Staroga zavjeta puno drugačiji od Boga Novoga zavjeta.

Kada čitamo Bibliju od završetka Starog zavjeta do početka Novog Zavjeta može izgledati kao da ulazimo u drugi svijet, a jedan aspekt toga je istinit.

  • Prošlo je 400 godina.
  • Nad Židovima vladaju Rimljani, a ne Perzijanci.
  • Postoje nove skupine ljudi, kao što su farizeji i saduceji.

Uz ovo netko bi dodao barem još jednu razliku:

  • Bog Starog zavjeta je drugačiji od Boga Novog zavjeta.

Stari zavjet nasuprot Novog zavjeta

Jedan od uobičajenih načina ovakvog vjerovanja jest kada se tvrdi da je Bog Starog zavjeta Bog gnjeva, dok je Bog Novog zavjeta Bog ljubavi. Iako se na površini ovo čini istinitim, bolji pogled na Bibliju pokazat će da je ovo ozbiljna pogreška.

Bog koji izlijeva svoj gnjev protiv grijeha u Starome zavjetu je isti onaj Bog koji se osvećuje vječnom kaznom onima koji ne vjeruju u Isusa Krista. (2. Solunjanima 1, 5-10)

VIDI OVO: Zar nije Bog Staroga zavjeta Bog mržnje, a Bog Novoga zavjeta Bog ljubavi?

U isto vrijeme Bog koji je u Novome zavjetu opisan kao Bog koji toliko voli svijet da je dao svog Sina za spasenje svijeta (Ivan 3, 16) je isti onaj Bog koji se otkrio Mojsiju kao „Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja nego kažnjava opačinu otaca na djeci – čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena“. (Izlazak 34, 6-7)

Tko je Bog u Bibliji (cijeloj Bibliji)?

Od Postanka do Otkrivenja vidimo i Božju zapanjujuću ljubav i Njegov zastrašujući gnjev protiv grijeha i opakosti.

Bog se otkrio u i preko Isusa.

Ustvari, pisci Novog zavjeta svrhovito tvrde da je Bog Starog zavjeta isti Bog koji se sada otkriva u i preko Isusa Krista. Govoreći o Isusu kao o Riječi Ivan piše: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa“. (Ivan 1, 1-3) Dalje u istom poglavlju Ivan piše: „Boga nitko nije vidio nikada. Jedinorođeni, koji je Bog, koji počiva na srcu Očevu (to jest Riječ), on je donio vijest“. (Ivan 1, 18)

Bog je ispunio svoja obećanja u i kroz Isusa Krista.

Dok su rani Isusovi sljedbenici počeli propovijedati Radosnu vijest o Isusovoj smrti i uskrsnuću, neprestano su naglašavali da je Bog Starog zavjeta ispunio svoja obećanja u i kroz Isusa Krista.

Petar naglašava: „Njega ste određenom odlukom i predznanju Božjem predali i rukama bezbožnika pribili ga križ i ubili“. (Djela 2, 23) Isto tako: „Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi Slugu svojega Isusa, kojega vi predadoste i odrekoste ga se pred licem Pilatovim, kad je on bio odlučio da ga pusti“. (Djela 3, 13)

Pavao nalaže da svatko tko vjeruje u Isusa, bez obzira na svoju nacionalnost ili spol nasljeđuje blagoslove koje je Bog obećao Abrahamu. (Galaćanima 3,1; 5,1) On može ići tako daleko da kaže: „Doista, sva obećanja Božja u njemu su Da“! (2. Korinćanima 1, 20)

Bog je nepromjenjiv.

Umjesto da Boga Starog zavjeta percipiramo kao punog gnjeva, a Boga Novog zavjeta punog ljubavi istina je da se Bog nije promijenio. (Malahija 3, 6; Jakovljeva 1, 17)

Psalam 102, 25-27 kaže da u suprotnosti s ovim svijetom koji će nestati „Ti si isti i Tvoje godine nemaju kraja“. Hebrejima 1, 10.12 primjenjuje isto to na Isusa Krista koji je kasnije u Pismu opisan kao „isti jučer, danas i zauvijek“. (Hebrejima 13, 8)

Božji karakter otkriven u Starom i Novom zavjetu biva stavljen u još veći fokus i bolje je izražen iz razloga što je Bog preuzeo obličje tijela u osobi Isusa Krista.

Autor: Matthew Harmon; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

NAJNOVIJE!