Vjerujete li da egzorcizmi zaista postoje i događaju li se još uvijek? Je li ijedan zabilježen u Bibliji?

Osobno iskustvo

Kada je moj rođak, čije ime ovdje neću spominjati, prije nekoliko godina bio u okružnom zatvoru, počeo je čitati Bibliju. Tada je počeo vjerovati u Boga te je silno želio i drugima svjedočiti svoju vjeru, no, kada je dobio novog cimera u ćeliji, isti je počeo ludjeti kada bi mu moj bratić svjedočio o vjeri. Čak bi se počeo grčiti i prijetiti mom bratiću da će ga ubiti i zapaliti mu Bibliju.

Taj je čovjek toliko uplašio mog rođaka da je on zatražio premještaj u drugu ćeliju. Bio je siguran da je ovaj opsjednut, a isto su mislili i drugi zatvorenici Arkansas zatvora. Oni su primijetili da bi svaki put počeo buncati ili urlati kad bi na radiju počeo biblijski program ili kad bi propovjednik progovorio nedjeljom ujutro.

Je li taj čovjek bio opsjednut? Nikad nećemo biti sigurni u to, ali je vrlo moguće, jer demoni postoje i oni su sposobni prisvojiti dušu, a kada to učine, može se pokazati zaista zastrašujućim iskustvom.

Neuspješan egzorcizam

U Bibliji postoji nekoliko primjera u kojima ljudi bivaju opsjednuti demonima, a Isus je taj koji se s većinom takvih i suočavao u Novom Zavjetu. Zanimljivo mi je to što su demoni zapravo bili prvi evanđelisti jer su oni bili prvi koji su priznali da je Isus Sin Božji, Sin Boga Svevišnjega unatoč tome što ih je Isus prekorio da ne govore, jer tada još nije bilo vrijeme (Mk 5,7) te su stoga učenici i Isusovi sljedbenici bili posljednji koji su saznali za isto. Isus, kao Bog, ima autoritet nad svima, uključujući i demone, i On taj autoritet daje svojim učenicama, ali što bi se dogodilo kada ovi ‘egzorcisti’ ne bi istinski poznavali Boga?

Skevini sinovi su primijetili: „Bog je pak činio čudesa nesvakidašnja po rukama Pavlovima tako da bi na bolesnike stavljali rupce ili rublje s Pavlova tijela pa bi s njih nestajalo bolesti i zli duhovi iz njih izlazili.“ (Dj 19,11-12) i htjeli su dio toga. Oni su mislili da će steknuti slavu i uspjeh istjerivajući demone, ali su učinili ključnu pogrešku. Nisu imali osobnu vezu s Isusom Kristom te su tako „..neki Židovi zaklinjaoci-potukači pokušali zazvati Gospodina Isusa nad one koji imahu zle duhove. Govorili su: Zaklinjem vam Isusom koga Pavao propovijeda.“ (Dj 19,13).

Ako vi ne poznate Krista, ne pozna ni Krist vas. Ovo ima smisla jer su demoni pitali ove lažne egzorciste „Isusa poznajem i Pavla znam, ali tko ste vi? I čovjek u kome bijaše zli duh, nasrnu na njih i nadjača ih te oni goli i izranjeni pobjegoše iz one kuće.“ (Dj 19, 15-16).

Imati vlast

Bolje budite sigurni da imate vlast istjerivati zle duhove jer nitko nema vlast osim ako ista ne dolazi od Krista (Mt 28,18). Ta je vlast dana Njegovim učenicima i čitamo u Djelima apostolskim gdje neki apostoli istjeruju zle duhove. Do problema dolazi jer mnogi vjeruju da poznaju Boga (Mt 7,21), ali On će tim istim ‘mnogima’ u Onaj dan reći: „Nikada vas nisam poznavao!“ (Mt 7,23).

Sedam Skevinih sinova nisu poznavali Isusa, stoga ih ni đavao ni njegovi zlodusi nisu poznavali. Ako poznajete Isusa, vjerujte mi, i zlodusi će vas poznavati jer ćete bit pod duhovnim napadom (Ef 6,11-18). To je razlog zašto zlodusi nisu poznavali te židovske sinove. Ukoliko vas đavao ili njegovi zli duhovi poznaju, to je vjerojatno zato što svjedočite svoju vjeru, rastete u svetosti (što ne znači da ste bezgrešni) ili obavljate neku službu u ime Gospodnje.

Ako je zaista tako, na vas će se bacati neprijateljska duhovna koplja, ali ako imate čistu savjest i vjerujete Bogu, onda se nemate razloga bojati neprijatelja i njegovih demona.  Za jednog sljedbenika Isusa Krista, opsjednutost nije moguća. Apostol Iva je napisao: „Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu .“ (1 Iv 4,4).

Ako je prisutan Duh Sveti, onda ne može biti prisutan đavao. On nas može napastovati i ‘bacati duhovna koplja na nas’, ali Duh Sveti je Bog, a Sotona ne može nadvladati Boga, Duha Svetoga, jer je Bog moćniji od njega, budući da ga je i stvorio (Lucifer). Stoga Ivan piše, kako bi nas ohrabrio: „Pišem vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Pišem vama, mladići, jer ste pobijedili Zloga.“ (1 Iv 2,13).

Jesu li egzorcizmi stvarni?

Ja zaista vjerujem da je egzorcizam stvaran i da se još uvijek pojavljuje. Dok sam bio na teološkom fakultetu, morali smo čitati neke dnevnike misionara čija su nas iskustva zgrozila. Ti su zloduhom opsjednuti ljudi pokazivali nadnaravnu moć kojom su zastrašivali sve oko sebe. Nedvojbeno se ovdje radi o demonskoj moći koja se vjerojatno pojavljivala zato što su ti misionari ušli u „neprijateljski teritorij“ po prvi puta te su sa sobom donijeli poruku osude neprijatelju;  evanđelje o pokajanju i vjeri, zasluženo predragocjenom krvlju Janjeta Božjega. To je nešto što Đavao zaista mrzi i ne može slušati, stoga, ako se ikada nađete pod demonskim utjecajem, počnite moliti i zahvaljivati Bogu za pobjedu nad neprijateljem bezgrešnim životom, patnjom, prolivenom krvlju i smrću Isusa Krista; nedužnog Janjeta. Sotona to mrzi. To ga podsjeća da je njegova sudbina tog dana zapečaćena. (Iv 12,31; 16,11).

Zaključak 

Egzorcizam postoji jer postoji i opsjednutost zlodusima, ali najsigurniji način istjerivanja zloduha jest taj da se osoba pokaje i povjeruje u Krista. Kad se osoba ponovno rodi (Iv 3,3-7), u njoj prebiva Duh Sveti. Duhom postajemo svjesni svojih grijeha, a to nas potiče da se pokajemo i zatim priznamo svoje grijehe. Nakon što svoje povjerenje stavimo u Krista, više se ne trebamo bojati opsjednutosti. Neprijatelj ne može podnijeti činjenicu da je izgubio još jednu dušu u kraljevstvu.

Biste li vi trebali probati ili izvoditi egzorcizam? Biste li trebali to pokušati sami ili nekoga povesti sa sobom? Ima li voditelj Crkve ikakvog iskustva u tom području? Ja bih išao polako i bio bih oprezan u pokušavanju istjerivanja zloduha jer se ovi zlodusi mogu pokazati zaista moćnima iako ne mogu nadjačati i prisvojiti vjernika. Razlog tomu je što Duh Sveti živi u nama. Kako god, oni nas bez obzira na to mogu strašno napadati.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Suzana Z.; Izvor: Faithinthenews.com