Ako ti se i sedam puta na dan obrati govoreći: »Žao mi je!«, oprosti mu!

Evanđelje dana za ponedjeljak, 13. studenoga 2023. godine: Ako ti se i sedam puta na dan obrati govoreći: »Žao mi je!«, oprosti mu! (Luka 17, 1-6)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Nije moguće da ne dođu sablazni, no jao onome po kom dolaze; je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih. Čuvajte se!«
»Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu. Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreći: ‘Žao mi je!’, oprosti mu.«
Apostoli zamole Gospodina: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ‘Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.« (Luka 17, 1-6)

Evanđelje dana – komentar

Što je pokretačka snaga u vašem životu? Isus govori o dvjema silama koje djeluju u našim životima – snazi ​​iskušenja grijehom i snazi ​​vjere da nadvlada prepreke. Grčka riječ za iskušenje (skandalon) potpuno je ista kao riječ skandal. Izvorno značenje skandala je sablazan, sramota ili kamen spoticanja koji uzrokuje da se netko spotakne i padne. Biblija nas upozorava na zamku ili namamljivanje da zalutamo i činimo ono što je zlo.

Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, od zamki zločinaca! (Psalam 141, 9).

Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema. (1. Ivanova 2, 10)

Židovi su smatrali neoprostivim grijehom poučavati drugoga da griješi. Ako poučimo drugoga da griješi, on zauzvrat može poučavati još jednoga, sve dok se niz grijeha ne pokrene bez predvidljivog kraja. Isus upozorava svoje učenike na strašnu odgovornost da drugome ne smiju postavljati kamen spoticanja, to jest, ne smiju davati uvredu ili loš primjer koji bi drugoga mogao navesti na grijeh. Mladi u vjeri posebno su osjetljivi na loš primjer onih koji bi trebali prenositi vjeru.

Dok Isus upozorava na grijeh lošeg primjera i sablazni, on također pokazuje snagu vjere za svladavanje iskušenja i prepreka. Vjera je dar koji nam je besplatno dao Bog kako bi nam pomogao da osobno upoznamo njega, razumijemo njegovu istinu i živimo u snazi ​​njegove ljubavi. Bog od nas očekuje više nego što sami možemo učiniti. Vjera u Boga je ključ za uklanjanje prepreka i poteškoća koje nas sprječavaju da vršimo njegovu volju. Mi smo njegove sluge i on je uvijek spreman djelovati kroz nas i u nama za svoju slavu. Da bi vjera bila djelotvorna, ona mora biti povezana s povjerenjem i poslušnošću – pokornošću Bogu i spremnošću da se učini sve što on naredi.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, pomozi mi u mojoj slabosti i osnaži moje pouzdanje u tebe i u tvoju moć da se oduprem kušnji. Daj mi milost i snagu da izaberem ono što je ispravno i da dam dobar primjer drugima, osobito onima koji su mladi u vjeri.

NAJNOVIJE!