Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda

Evanđelje dana za nedjelju, 28. studeni 2021. godine: “Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda… (Luka 21,25-28.34-36)

Čitanje Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.

Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji.

Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega

Evanđelje dana – komentar

Isus je spomenuo neke znakove koji će biti učestaliji prije Njegovog dolaska. Pogledamo li vijesti, sve više možemo biti svjesni njihovih ostvarenja. Posebno zaprepašćuje strah i tjeskoba naroda zbog onoga što se trenutno događa u svijetu. Ljudi se više nego ikada boje za sebe i za svoje zdravlje, zaboravljajući da vjera u Krista koji sve kontrolira i koji će dovršiti povijest treba biti središte njihovog fokusa.

Kršćanin se mora boriti protiv svega što ga može uspavati. Kad bi zaspao, bio bi ranjiv na svaku opasnost koja prijeti. Točnije, srce je ono koje mora ostati budno, jer ono je mjesto gdje odlučujemo o svojoj vječnoj sudbini (raj ili pakao). Možemo izabrati da srce ostane budno ili da ga pustimo da spava.

Kako bi srce ostalo budno, Gospodin upozorava na pijanstvo i tjeskobe u svakodnevnom životu. Ove stvari, kada se dopuste u našem životu, uzrokuju da srce bude opterećeno. Tada postaje praktički nemoguće da srce čeka na Gospodina (tj. ostane budno). Kada srce zaspe, cijeli sustav spava. Moguće je da fizički hodamo okolo, ali naša srca možda spavaju. Ako živimo po principu užitka, uvijek smo nestrpljivi da imamo sve više udobnosti i zadovoljstva.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Dragi Gospodine, Ti su pun milosrđa i u Tebi je punina otkupljenja. Očisti me u svojoj dragocjenoj Krvi i pošalji svog Duha da me ispuni tako da moje srce uvijek bude budno, čekajući na Tebe. Učvrsti i usmjeri moje srce na iščekivanje Dana Tvog dolaska. Amen.

NAJNOVIJE!