Bog nije Bog mrtvih
Foto: Unsplash

Evanđelje dana za subotu, 25. studenoga 2023. godine: “Bog nije Bog mrtvih, nego živih” (Luka 20, 27-40)

Čitanje Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pristupe Isusu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«

Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«

»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tá svi njemu žive!«

Neki pismoznanci primijete: »Učitelju! Dobro si rekao!« I nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.

Evanđelje dana – komentar

Pitanje koje su postavili saduceji bilo je manje o hvatanju Isusa u zamku, a više o rješavanju spora između njih i farizeja. Saduceji (kako navodi biblijski ulomak) nisu vjerovali u život nakon smrti. Farizeji su vjerovali u život nakon smrti. Zato odlomak završava s “Neki od učitelja zakona su odgovorili: »Učitelju! Dobro si rekao!«

Različiti pogledi dviju skupina također su objasnili njihove različite stilove života. Saduceji su napustili plan svetosti farizeja, kao i želju da budu odvojeni od svijeta. Saduceji su prihvatili svoje rimske gospodare i nisu imali problema sa stvaranjem bogatstva u ovom životu. Vjerovali su da je ono što dobivamo u ovom životu izravna posljedica našeg ponašanja. Dakle, ako smo siromašni, to je zato što nas Bog kažnjava. Isto tako, za njih su bogati bili blagoslovljeni. Na sličan način danas tako razmišljaju i bogati televizijski evangelizatori.

Evanđelje dana – komentar
Foto: freebibleimages.org

Međutim, farizeji su svoje vrijeme usmjerili na svetost Izraela i pokušavali spriječiti Božji gnjev na Židove. Oni su bili proizvod židovskog izgnanstva i pokreta za oslobađanje naroda od ovozemaljskih problema koji su oskvrnuli i dovodili prokletstvo na Božji narod.

VIDI OVO: Hoće li muž i žena ostati u braku i nakon smrti?

Isusov odgovor je jasan. Ne samo da ćemo uskrsnuti iz mrtvih, nego ćemo se potpuno preobraziti. Više se nećemo vjenčati kao što to činimo na ovoj zemlji jer rađanje više neće biti potrebno. Bit ćemo uzdignuti kao što je bio Isus. Isusovo uskrsnuće bilo je samo prvi plod.

Isusova je poanta, međutim, da nalazimo uzvišeno i sveto postojanje koje daleko nadilazi sve što ovdje možemo doživjeti ili čak zamisliti, pa nam brak neće biti problem. Samo zapamtite, čekaju nas nezamislive velike stvari u prisutnosti Božjoj s kojim ćemo provesti cijelu vječnost.

Mnogi zanemaruju, no vrlo je bitno naglasiti da oni koji umiru u Gospodinu, nisu mrtvi, nego živi (pokojni). Crkva vjerujućih na nebu je živa, a to znači da svi sveti u nebu žive i borave u Njegovoj slavi.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Oče Nebeski, hvala ti za svijetlu i blistavu budućnost s Tobom koja je daleko bolja od svega što mogu zamisliti, a još manje razumjeti. Radosno iščekujem budućnost s Tobom u Tvom kraljevstvu. U Isusovo ime. Amen.