Carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje!

Evanđelje dana za utorak, 13. prosinca 2022. godine: “Carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje!” (Matej 21, 28-32)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama naroda: »A što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: »Sinko, hajde danas na posao u vinograd!« On odgovori: »Neću!« No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugome pa mu reče isto tako. A on odgovori: »Evo me, gospodaru!« i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti, i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomislite da mu povjerujete.« (Matej 21, 28-32)

Evanđelje dana – komentar

Ova je usporedba oštar prijekor svećeničkim glavarima i starješinama zato što nisu poslušali Ivanov poziv na pokajanje i vjeru. Govori o čovjeku čija su dva sina pozvana da rade u vinogradu. Jedan je odbio, a zatim se predomislio i pošao. Drugi je pristao poći, ali to nije nikad učinio.

Kad ih je pitao koji je sin izvršio volju očevu, vjerski su vođe sami sebe nesvjesno optužili rekavši: “Prvi“.

Gospodin je protumačio usporedbu. Carinici i bludnice su bili poput prvoga sina. Nisu odmah spremno rekli da će poslušati Ivana Krstitelja, no na kraju su se mnogi od njih obratili i povjerovali u Isusa.

Vjerski vođe su bili nalik drugome sinu. Tvrdili su da priznaju Ivanovo propovijedanje, ali nikada nisu ispovjedili svoje grijehe ili povjerovali Spasitelju. Zato su grešnici od glave do pete ušli u kraljevstvo Božje, a samozadovoljni vjerski vođe su ostali vani. Tako je i danas. Oni koji su priznali da su grešnici spremnije primaju evanđelje negoli oni pod krinkom lažne pobožnosti.

Izraz “Ivan dođe k vama putom pravednosti” znači da je došao propovijedajući nužnost pravednosti kroz pokajanje i vjeru. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Svemogući i voljeni Bože, molim Te, budi strpljiv sa mnom i pomozi mi da budem obazriviji prema svojim slabostima i grijesima dok Tvoj Duh nastoji izvršiti djelo preobrazbe u mom životu. Želim živjeti da bih Te proslavio i odražavao Isusov karakter i milost. Molim Te, daj mi mudrosti da upoznam Tvoju volju, hrabrosti da se klonim grijeha i voljno srce da Te traži. U Isusovo ime, molim. Amen.