NaslovnicaEvanđelje danaCaru podajte carevo, a Bogu Božje!

Caru podajte carevo, a Bogu Božje!

Evanđelje dana za utorak, 6. lipnja 2023. godine: Caru podajte carevo, a Bogu Božje! (Marko 12, 13-17)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pošalju Isusu neke od farizeja i herodovaca da ga uhvate u riječi. Oni dođu i kažu mu: »Učitelju, znamo da si istinit i ne mariš tko je tko jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjemu. Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Da damo ili da ne damo?« A on im reče prozirući njihovo licemjerje: »Što me iskušavate? Donesite mi denar da vidim!« Oni doniješe. I reče im: »Čija je ovo slika i natpis?« A oni će mu: »Carev.« A Isus im reče: »Carevo podajte caru a Bogu Božje!« I divili su mu se.

Evanđelje dana – komentar

Što dugujemo Bogu i koje obveze imamo prema drugima? Apostol Pavao nam govori da moramo svakome dati ono što mu pripada (Rimljanima 13, 6-8). Židovske su vlasti nastojale uhvatiti Isusa u zamku u vjersko-državnom sporu oko pitanja poreza. Židovi su bili kivni na svoje strane vladare i prezirali su plaćanje poreza rimskim vlastima.

Postavili su pitanje da iskušaju Isusa i vide hoće li dati izjavu koju bi mogli upotrijebiti protiv njega. Kad bi Isus odgovorio da je zakonito plaćati porez poganskom vladaru, tada bi izgubio vjerodostojnost kod židovskog stanovništva koje bi ga smatralo kukavicom i prijateljem rimske vlasti. Ako bi rekao da to nije zakonito, tada bi farizeji imali razloga prijaviti ga rimskim vlastima kao političkog izazivača nevolja i dati ga uhititi. Isus je izbjegao njihovu zamku suočivši ih s likom novčića. Kovani novac u antičkom svijetu imao je značajnu političku moć. Vladari su izdavali novčiće sa svojim likom i natpisom. U određenom smislu, novčić se smatrao njegovim osobnim vlasništvom. Tamo gdje je novčić bio valjan, vladar je imao političku vlast nad narodom. Budući da su Židovi koristili rimsku valutu, Isus je objasnio da se ono što je pripadalo caru mora dati caru.

Ova priča ima i drugo dublje značenje. I mi smo žigosani Božjom slikom jer smo stvoreni na njegovu sliku (Postanak 1, 26-27). S pravom pripadamo ne sebi, nego Bogu koji nas je stvorio i otkupio dragocjenom krvi svoga Sina, našega Gospodina Isusa Krista (vidi 1. Korinćanima 6, 19-20). Apostol Pavao kaže da svoja tijela trebamo prikazati Bogu kao živu žrtvu (Rimljanima 12, 1). Priznajete li da vaš život pripada Bogu, a ne vama samima? A dajete li Bogu ono što mu po pravu pripada?

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Svemogući Bože, jer si me stvorio, dugujem Ti svu svoju ljubav; jer si me otkupio, dugujem ti cijelog sebe – cijelo svoje biće. Molim Te, Bože, da iskrenom ljubavi ljubim Tebe i svoje bližnje. Neka mi ništa ne bude problem učiniti za Tvoju slavu. Učini me oruđem Tvoje ljubavi. Amen!

Pretplati se
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare