Danas vidjesmo nešto neviđeno

Evanđelje dana za ponedjeljak, 11. prosinca 2023. godine: “Danas vidjesmo nešto neviđeno” (Luka 5, 17-26)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jednog je dana Isus naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi.

I gle, ljudi doniješe na nosiljci čovjeka koji bijaše uzet. Tražili su da ga unesu i stave preda nj. Budući da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga između crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa.

Vidjevši njihovu vjeru, reče on: »Čovječe, otpušteni su ti grijesi!«

Pismoznanci i farizeji počeše mudrovati: »Tko je ovaj što huli? Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?«

Proniknuvši njihovo mudrovanje, upita ih Isus: »Što mudrujete u sebi? Što je lakše? Reći: ‘Otpušteni su ti grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodi?’ Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!« Tada reče uzetomu: »Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kući!«

I on odmah usta pred njima, uze na čemu ležaše i ode kući slaveći Boga.

A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: .»Danas vidjesmo nešto neviđeno!« (Luka 5, 17-26)

Evanđelje dana – komentar

Kada se vijest o Isusovu djelovanju proširila, farizeji i učitelji Zakona postajali su sve neprijateljskiji raspoloženi. Ovdje vidimo kako se okupljaju u Galileji s očiglednom namjerom da nađu neku optužbu protiv Njega. A sila Gospodnja bijaše ondje da ozdravlja bolesne. Isus je zapravo oduvijek imao vlast da ozdravlja, ali okolnosti za to nisu bile uvijek povoljne. Primjerice, u Nazaretu nije mogao činiti mnoga čudesa zbog nevjere naroda (Mt 13,58)

Četvorica ljudi doniješe uzetoga čovjeka na nosiljci u kuću gdje je Isus naučavao. Nisu mogli doći do njega zbog mnoštva, pa su se vanjskim stubištem popeli na krov. Zatim su čovjeka spustili kroz otvor što su ga načinili raskrivši neke crijepove na krovu.

Isus je zamijetio vjeru koja seže dotle da se Njegovu pozornost skreće na čovjeka u nevolji. Vidjevši njihovu vjeru, to jest vjeru četvorice i bolesnoga, reče uzetomu: “Čovječe, oprošteni su ti grijesi!” Ta je nečuvena izjava razdražila pismoznance i farizeje. Znali da da nitko doli Bog ne može opraštati grijehe. Ne htijući priznati da Isus jest Bog, povikali su da huli.

Gospodin im je zatim prokušao dokazati da je doista oprostio čovjekove grijehe. Prvo ih je upitao je li lakše reći: “Oprošteni su ti grijesi” – ili reći: “Ustani i hodaj“? U izvjesnom je smislu jednako lako reći jedno ili drugo jer je oboje, ljudski gledano, nemoguće. Ovdje je, čini se, stvar u tome da je lakše reći “Oprošteni su ti grijesi”, jer nema načina da se ustanovi je li se to dogodilo. Kažete li: “Ustani i hodaj”, tada je lako vidjeti je li bolesnik ozdravljen.

Farizeji nisu mogli vidjeti da su grijesi tog čovjeka otpušteni, pa zato nisu vjerovali. Stoga je Isus izveo čudo koje su mogli vidjeti kako bi ih dokazao da je uistinu oprostio čovjekove grijehe. Uzetom je dao moć hodanja (…)

Svi smo mi u jednome smislu čovječji sinovi, ali ovaj naslov “Sin čovječji” izdvaja Isusa od svih ostalih ljudi koji su ikada živjeli. Opisuje ga kao čovjeka po Božjoj volji, onoga koji je moralno savršen; onoga koji će trpjeti, krvariti i umrijeti, i onoga kojemu je dan najviši položaj nad svime što postoji.

Poslušan Njegovoj riječi, uzeti je ustao, uzeo svoju malu nosiljku i otišao kući slaveći Boga. Mnoštvo je doslovce obuzeo zanos te su i oni slavili Boga govoreći kako su toga dana vidjeli nešto neviđeno, naime objavu oproštenja grijeha i čudo koje je to dokazalo. (William MacDonald; prema Komentaru Novoga zavjeta)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Vječni i milostivi Bože, moj Oče, oprosti mi kad se toliko brinem oko neznatnih stvari. Potakni me da postupam sa suosjećanjem i istinskom pažnjom prema onima s fizičkim potrebama. Pomozi mi također da se ponašam sa suosjećanjem i istinskom pažnjom prema onima oko mene s najvećom potrebom – potrebom za Tvojom milošću i oproštenjem. Molim te, daj mi istinsku duhovnu viziju da vidim što treba učiniti u životima svih ljudi oko mene. U Isusovo ime, molim. Amen.

NAJNOVIJE!